ROG STRIX Z370-H GAMING

  Hàng Cách gắn Lưu ý

  Lược dây cáp-1

  Lược dây cáp 24 pin, 14 pin, 8 pin, 6 pin, 4 pin
  Tải về

  • Luồn hai hàng của bao dây cáp nguồn vào từng khe đơn tương ứng. Gập 180 độ và một lần nữa, luồn hai hàng của bao vào khe đối diện.
  Các lỗ trong lược này được thiết kế là 4,2 mm để giữ dây cáp ở nguyên vị trí.
  * Nếu kích cỡ lỗ không tương thích với dây cáp của bạn, bạn có thể tải về tập tin nguồn này và điều chỉnh kích cỡ theo ý muốn với phần mềm được chúng tôi khuyến nghị.

  Lược dây cáp-2

  Lược dây cáp 24 pin, 6+8 pin, 8 pin, 6 pin, 4 pin
  Tải về

  • Tháo đầu nối và nối các bao dây cáp vào từng khe tương ứng.
  Các lược này đòi hỏi bạn tháo đầu nối khỏi dây cáp, bạn nên có kinh nghiệm với bao dây cáp trước khi sử dụng chúng, hoặc tham vấn một chuyên gia. Các lỗ trong lược này được thiết kế là 4,2 mm để giữ dây cáp ở nguyên vị trí.
  * Nếu kích cỡ lỗ không tương thích với dây cáp của bạn, bạn có thể tải về tập tin nguồn này và điều chỉnh kích cỡ theo ý muốn với phần mềm được chúng tôi khuyến nghị.

  Vỏ cho cầu nối SLI 2 chiều

  5cm, 7cm, 9cm
  Tải về

  • Đóng bao lên PCB cầu nối SLI HB.
  Vỏ cầu nối SLI 2 chiều phải có thể chịu nhiệt độ ít nhất 60°C — hãy chú ý khi lựa chọn vật liệu.

  Vỉ quạt

  Tải về

  • Lắp vỉ quạt với ốc quạt 120mm tiêu chuẩn.
  Vỉ quạt phải có thể chịu nhiệt độ ít nhất 60°C — hãy chú ý khi lựa chọn vật liệu.

  Phông ROG

  Tải về

  • Lựa chọn các ký tự mà bạn muốn và đính kèm vào bất cứ phụ kiện nào.
  Phông chữ ROG được in 3D phải có thể chịu nhiệt độ ít nhất 60°C — hãy chú ý khi lựa chọn vật liệu.

  Xâu chìa khóa ROG

  Tải về

  • In một xâu chìa khóa 3D và thể hiện tình yêu của bạn đối với ROG.
  Chỉ có ROG logo sẽ được kèm theo, vòng khóa không bao gồm