Sắp xếp và Lọc
AiMesh WiFi Routers and Systems
Hệ thống mesh nâng cao
ZenWiFi WiFi System
Sắp xếp và Lọc
Xóa tất cả
Theo Dòng
Nhiều hơn
Công nghệ WiFi
Nhiều hơn
Tốc độ WiFi
Nhiều hơn
Internet Access Ports
Nhiều hơn
Băng tần WiFi
Nhiều hơn
Phủ sóng
Nhiều hơn
Tính năng chính
Nhiều hơn
Mở rộng tất cả
Hủy bỏ
Chấp thuận
Quay trở lại bộ lọc

AiMesh WiFi Routers and Systems

Các router ASUS AiMesh WiFi và hệ thống Wi-Fi cho phép bạn tạo một mạng lưới không có điểm chết sóng, sử dụng thiết bị router ASUS AiMesh tương thích bất kỳ. Hiệu suất tuyệt vời và tính năng phong phú khiến AiMesh WiFi trở thành giải pháp hoàn hảo cho người dùng mạng không dây cao cấp.

Xem tất cả AiMesh WiFi Routers and Systems
AiMesh AX6100 WiFi System (RT-AX92U 2 Pack)

AiMesh AX6100 WiFi System (RT-AX92U 2 Pack)

Asus logo
Thiết Bị Mạng / IoT / Servers
Hệ thống Wi-Fi phủ sóng toàn bộ căn nhà