ZenFone 4 Selfie (ZD553KL)

  Đơn giản hơn. Nhanh hơn. Thông minh hơn.
  Thiết kế trực quan mới
  Chủ đề và ảnh nền mới trau chuốt hơn
  Safeguard
  Vệ sĩ ZenFone của bạn
  Game Genie
  "Lên sóng" màn chơi với Game Genie
  Twin Apps
  Hai tài khoản, một ứng dụng, không phiền toái
  Page Marker
  Chỉ đơn giản là đọc