Thông báo Điều khoản Sử dụng - Chính sách Riêng tư

  Chính sách Riêng tư của ASUS  CÔNG TY ASUSTeK COMPUTER INC. cùng các chi nhánh (sau đây được gọi là “ASUS”, “chúng tôi”) cam kết sẽ bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi luôn nỗ lực tuân thủ tất cả các luật pháp hiện hành về bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân. Chính sách Riêng tư của ASUS, cùng với mọi điều khoản và điều kiện khác có chứa thông tin bổ sung liên quan đến các dịch vụ vụ thể mà bạn đang sử dụng (sau đây được gọi là "Chính sách Riêng tư") phác thảo biện pháp thực hành riêng tư của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua mọi website, thiết bị, ứng dụng và mọi dịch vụ được ASUS cung cấp, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến (sau đây được gọi là "DỊCH VỤ"), cùng với những người mà chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin được thu thập đến. Nếu bạn là trẻ nhỏ, bạn sẽ có thể truy cập hoặc sử dụng DỊCH VỤ chỉ khi phụ huynh (hoặc người giám hộ) của bạn đã đọc và đồng ý với Chính sách Riêng tư của chúng tôi.

  Việc sử dụng, truy cập và nộp thông tin cá nhân đến DỊCH VỤ bởi bạn, hoặc nếu bạn là trẻ nhỏ, việc nộp thông tin cá nhân của bạn bởi phụ huynh của bạn (hoặc người giám hộ của bạn), hoặc bởi bạn với sự cho phép của phụ huynh (hoặc người giám hộ) của bạn đến ASUS sẽ được xem là bạn đã chấp nhận Chính sách Riêng tư.

  Thông tin mà ASUS thu thập

  Khi bạn sử dụng DỊCH VỤ của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ cần thu thập một số thông tin nhất định qua việc bạn sử dụng hoặc tương tác với DỊCH VỤ (sau đây được gọi là "Thông tin"); chúng tôi có thể yêu cầu các thông tin sau:

  Thông tin bạn cung cấp đến chúng tôi

  • Địa chỉ e-mail và quốc gia/khu vực khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản Hội viên ASUS; nếu bạn sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản Hội viên ASUS và sử dụng DỊCH VỤ của chúng tôi, mọi thông tin sẵn có công khai (bao gồm nhưng không giới hạn đến ảnh hồ sơ, giới tính, ngày sinh và thiết lập ngôn ngữ của bạn) liên quan đến tài khoản mạng xã hội của bạn cũng có thể được thu thập bởi chúng tôi.
  • Tên của bạn, địa chỉ bưu chính/giao hàng/thanh toán (bao gồm mã bưu chính), thông tin liên hệ, địa chỉ e-mail, số thẻ tín dụng hoặc bất kỳ dịch vụ thanh toán nào khác khi bạn thanh toán cho thiết bị, các dịch vụ trả tiền hoặc cho một số yêu cầu dịch vụ khách hàng nhất định của chúng tôi.
  • Tên, địa chỉ bưu chính/giao hàng (bao gồm mã bưu chính), thông tin liên hệ, e-mail, giới tính, ngày sinh và số CMT của bạn khi bạn tham gia sự kiện hoặc chiến dịch của chúng tôi.
  • Tuổi, ngày sinh, giới tính, chiều cao, cân nặng, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, huyết áp cũng như một số dữ liệu nhất định về hoạt động hàng ngày, ví dụ như số bước đi, lượng calo đốt và thói quen ngủ của bạn khi bạn sử dụng các thiết bị hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi.

  Thông tin từ việc bạn sử dụng DỊCH VỤ

  • Thông tin thiết bị: ví dụ như mẫu thiết bị, số series, phiên bản và kiểu hệ điều hành của bạn, Địa chỉ IP, Địa chỉ MAC, số IMEI và các mã định danh thiết bị duy nhất khác.
  • Thông tin nhật ký: ví dụ như thiết lập, thời điểm kích hoạt thiết bị của bạn, mạng bạn sử dụng để kết nối đến DỊCH VỤ của chúng tôi, trạng thái mạng, thông tin nhật ký điện thoại, trạng thái chờ, lịch sử lỗi, giao diện ưa thích, kiểu và thiết lập ngôn ngữ của trình duyệt, dữ liệu chẩn đoán và sử dụng cũng như hành vi sử dụng của bạn trên DỊCH VỤ của chúng tôi.
  • Thông tin địa điểm: ví dụ như phiên bản của mô-đun Wi-Fi và GPS của thiết bị của bạn, tín hiệu GPS, dữ liệu nhận biết các điểm truy cập Wi-Fi và cột phát sóng gần đó, múi giờ và giờ địa phương nơi thiết bị được sử dụng.
  • Thông tin ứng dụng: ví dụ như kiểu ứng dụng hoặc phần mềm được bạn cài đặt, việc bạn sử dụng và tương tác với nội dung được cung cấp thông qua DỊCH VỤ, ví dụ như thời gian cài đặt và gỡ cài đặt, tần số sử dụng, phân loại ứng dụng và phần mềm ưa thích của bạn.


  Cách ASUS sử dụng thông tin

  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập cho các mục đích dưới đây:

  • Để truy cập và cải thiện DỊCH VỤ.
  • Để nhận được phản hồi của khách hàng và phân tích trải nghiệm người dùng vì mục đích phát triển và đánh giá các dịch vụ và thiết bị mới.
  • Để đáp ứng quy trình đăng ký của tài khoản Hội viên ASUS hoặc đăng ký thiết bị.
  • Để cung cấp và đáp ứng mọi yêu cầu từ bạn, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến việc cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến giao dịch mua, ví dụ như giao hàng, hóa đơn hay bằng chứng mua hàng; cung cấp cập nhật phần mềm và thông báo kỹ thuật.
  • Để cung cấp và đáp ứng mọi gói đăng ký của bạn, bao gồm ASUS eDM hoặc thư định kỳ để thông báo cho bạn những tin tức, gói quảng bá mới nhất và các sự kiện sắp tới của ASUS. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào mà không mất phí.
  • Để gửi cho bạn những thông tin quan trọng, ví dụ như thông báo về các thay đổi đến điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi. Bởi tầm quan trọng của những thông báo này, bạn không thể từ chối nhận chúng.
  • Để xác thực danh tính, ghi danh và trao phần thưởng của chiến dịch, cung cấp dịch vụ đưa đón và bảo hiểm nếu cần thiết khi bạn tham gia các sự kiện và cuộc thi của chúng tôi.
  • Để hỗ trợ bạn ghi hình, phân tích, sửa và lưu trữ thông tin bao gồm dữ liệu về bản thân bạn, các hoạt động thường ngày của bạn và kết quả hoạt động được tính từ dữ liệu ở trên. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn sửa và truy cập các dữ liệu và kết quả hoạt động, khi bạn chia sẻ thông tin này với gia đình, người chăm sóc và các chuyên gia sức khỏe của mình.
  • Để cung cấp cho bạn những khuyến nghị về các dịch vụ mà bạn có thể quan tâm đến dựa trên việc bạn sử dụng DỊCH VỤ.
  • Để cung cấp cho bạn những thông báo tiếp thị và quảng cáo mà chúng tôi tin rằng có thể hữu ích đối với bạn.
  • Để trả lời các yêu cầu hỗ trợ khách hàng, ví dụ như yêu cầu sửa sản phẩm và trả lời các thắc mắc của bạn.
  • Để cung cấp cho bạn khảo sát chăm sóc khách hàng và sự hài lòng của khách hàng nhằm phân tích trải nghiệm người dùng.
  • Mọi mục đích khác với sự cho phép của bạn.


  Giữ lại thông tin

  Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn trong thời hạn cần thiết để đáp ứng các mục đích được đề ra trong Chính sách Riêng tư này, trừ khi một thời hạn duy trì lâu hơn là cần thiết hoặc được cho phép bởi pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ xóa những Thông tin của bạn được ASUS thu thập khi bạn có yêu cầu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua privacy@asus.com để xử lý những yêu cầu này.  ASUS tiết lộ thông tin của bạn đến ai

  Thông tin của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ:

  Có sự Đồng thuận của Bạn

  Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin của bạn đến các bên thứ ba khác với sự đồng thuận của bạn.

  Các Đối tác Kinh doanh

  Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin ẩn danh và một số thông tin giới hạn đến các đối tác kinh doanh của chúng tôi, ví dụ như các đối tác kinh doanh cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu hoặc quảng cáo và tiếp thị dựa trên thông tin ẩn danh và thông tin giới hạn đó.

  Các Nhà Cung cấp Dịch vụ

  Chúng tôi có thể tiết lộ và chia sẻ thông tin của bạn đến các nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ cho hoặc thay mặt cho chúng tôi, ví dụ như, các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi gửi thông tin tiếp thị, cung cấp hỗ trợ khách hàng, giao hàng và thanh toán. Những nhà cung cấp dịch vụ này sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn tuân thủ với những chỉ dẫn của chúng tôi và phạm vi của giao dịch thanh toán liên quan; ASUS đảm bảo rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đều tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách Riêng tư.

  Vì mục đích pháp lý, bảo vệ và an ninh

  Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba vì mục đích pháp lý hoặc an ninh:

  • Đến chừng mực điều này được yêu cầu bởi pháp luật hoặc quy định hiện hành hoặc các cơ quan tư pháp hoặc chính phủ hữu trách cho việc thiết lập hoặc bảo vệ một khiếu nại hoặc bào chữa pháp lý, hay để tránh các hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp khác.
  • Để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của ASUS, các nhà cung cấp dịch vụ, khách hàng của chúng tôi hay của công chúng, theo yêu cầu hoặc sự cho phép của pháp luật.


  Chuyển tiếp quốc tế thông tin của bạn

  Bạn hiểu và đồng ý với việc chuyển tiếp, lưu trữ, sử dụng hoặc xử lý thông tin của bạn đến ASUS và bất kỳ công ty liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào của họ, những đơn vị này có thể được đặt ở một quốc gia khác với bạn. Mọi việc chuyển tiếp, lưu trữ hoặc xử lý thông tin đó của bạn đều sẽ tuân thủ Chính sách Riêng tư và các luật pháp hiện hành về bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân.

  Cookie và các công nghệ tương tự

  ASUS sử dụng cookie và các công nghệ tương tự ví dụ như điểm ảnh trang web để cung cấp DỊCH VỤ của chúng tôi:

  Cookie

  Cookie là các tập tin văn bản nhỏ đặt trên thiết bị của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng của bạn khi sử dụng DỊCH VỤ của chúng tôi. Cookie sẽ không thu thập thông tin xác định danh tính của bạn:
  • Đăng ký và xác thực: Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ các mã ID đăng ký duy nhất và thông tin xác thực của bạn trên thiết bị của bạn. Cookie cho phép bạn truy cập và di chuyển từ trang này sang trang khác trong DỊCH VỤ của chúng tôi mà không cần phải đăng nhập lại ở những lời truy cập sau.
  • Lưu trữ cài đặt và thiết lập của bạn: Cookie duy trì các thiết lập và cài đặt trên thiết bị của bạn, ví dụ như ngôn ngữ ưu tiên hoặc địa điểm của bạn; thông qua việc lưu trữ các thiết lập trong cookie, bạn không cần phải tái áp dụng các cài đặt và thiết lập của mình mỗi khi truy cập DỊCH VỤ của chúng tôi.
  • Phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie để đếm số lần và độ dài mỗi lần bạn truy cập DỊCH VỤ của chúng tôi, cũng như phần nào hoặc tính năng nào được bạn sử dụng nhiều nhất. Thông tin này giúp chúng tôi phân tích hiệu năng và hoạt động của DỊCH VỤ của chúng tôi, nhằm cải thiện hiệu năng và phát triển các tính năng, chức năng và dịch vụ mới.
  • Quảng cáo: Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập dữ liệu về việc bạn sử dụng DỊCH VỤ của chúng tôi và xác định các mối quan tâm của bạn, ví dụ như những nội dung quảng cáo bạn đã xem. ASUS, và các đối tác kinh doanh của chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cung cấp nội dung quảng cáo được bạn quan tâm nhất.

  Hãy lưu ý rằng bạn có thể cấu hình các cài đặt cookie bằng cách truy cập mục [công cụ và thiết lập] của trình duyệt để chấp nhận, chặn hay xóa cookie. Địa điểm của mục [công cụ và thiết lập] của trình duyệt có thể thay đổi tùy theo trình duyệt mà bạn cài đặt, vui lòng truy cập trang quyền riêng tư hoặc hỗ trợ của trình duyệt để biết thêm thông tin. Một số tính năng nhất định của DỊCH VỤ phụ thuộc vào việc sử dụng cookie, nếu bạn quyết định tắt cookie, bạn có thể không thể sử dụng tất cả các tính năng của DỊCH VỤ của chúng tôi.

  Cookie được sử dụng trên DỊCH VỤ của chúng tôi đã được phân loại dưới đây; bạn có thể tham khảo bảng để biết loại cookie nào được chúng tôi sử dụng trên DỊCH VỤ của mình và đơn vị lưu trữ chúng là ai:

  Nhóm 1: cookie hiệu năng
  Nhóm 2: cookie chức năng
  Nhóm 3: cookie hướng mục tiêu hoặc cookie quảng cáo

  Nhóm 1: cookie hiệu năng
  Cookie thu thập thông tin về cách bạn sử dụng DỊCH VỤ của chúng tôi, ví dụ như những trang nào được bạn truy cập nhiều nhất, và liệu DỊCH VỤ đó có thông báo lỗi gì không. Cookie sẽ không thu thập thông tin xác định danh tính của bạn. Tất cả những thông tin mà cookie thu thập đều được tổng hợp, và do vậy luôn là ẩn danh. Chúng chỉ được sử dụng để cải thiện hiệu năng của DỊCH VỤ của chúng tôi.

  Tên Cookie Máy chủ
  Google Analytics Google Inc.
  TagMan Ensighten, Inc.
  eTrack eTrack Products Pty. Ltd
  Crazyegg Crazy Egg, Inc
  MIGO MIGO Corp.
  Yandex Metrica Yandex Europe AG
  Optimizely Optimizely, Inc.
  Firebase Google Inc.
  Hotjar Hotjar Ltd.

  Nhóm 2: cookie chức năng
  Cookie cho phép DỊCH VỤ của chúng tôi có thể lưu lại thiết lập và cài đặt của bạn (ví dụ như ngôn ngữ ưu tiên hoặc khu vực bạn sinh sống) để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một trải nghiệm cá nhân và nhất quán mỗi lần bạn truy cập DỊCH VỤ của chúng tôi.

  Ví dụ, DỊCH VỤ của chúng tôi có thể ghi nhớ DỊCH VỤ mà bạn xem gần đây, số lần bạn đã truy cập các diễn đạt được liệt kê trên DỊCH VỤ của chúng tôi, hoặc cho phép bạn xem lại các thiết bị mà bạn đã so sánh trên DỊCH VỤ của chúng tôi. Cookie cũng có thể được sử dụng để ghi nhớ các thay đổi mà bạn đã đặt đối với kích cỡ chữ, phông chữ, cũng như những phần khác của DỊCH VỤ của chúng tôi mà bạn có thể tùy chỉnh. Các cookie cũng có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, ví dụ như xem một video trong DỊCH VỤ của chúng tôi. Thông tin được thu thập, ví dụ như các hoạt động của bạn trên DỊCH VỤ của chúng tôi đều được ẩn danh và không thể được theo dõi bởi các DỊCH VỤ không thuộc ASUS.

  Cookies Name Máy chủ
  Popup ASUS
  ProductGroup_RelationId ASUS
  comparecookiename ASUS
  isBusiness ASUS
  recently ASUS
  Lang ASUS
  Google Tag Manager Google Inc.

  Nhóm 3: cookie hướng mục tiêu hoặc cookie quảng cáo
  Cookie được sử dụng để cung cấp các quảng cáo phù hợp hơn đối với bạn và mối quan tâm của bạn qua việc ghi nhớ cách bạn sử dụng DỊCH VỤ của chúng tôi. Cookie cũng được sử dụng để hạn chế số lần bạn nhìn thấy một quảng cáo cũng như giúp đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. ASUS đặt cookie thông qua các dịch vụ tiến hành chiến dịch quảng cáo, ví dụ như Hubrus DSP, Google AdWords, và Google DoubleClick. Thông tin được thu thập bởi cookie sẽ chỉ được sử dụng bởi ASUS và nhà cung cấp dịch vụ tiến hành chiến dịch quảng cáo.

  Tên Cookie Máy chủ
  Google AdWords: Conversion, and Remarketing Cookies Google Inc.
  Google DoubleClick Google Inc.
  Facebook: Conversion, and Remarketing Cookies Facebook, Inc.
  Adform Adform
  Hubrus DSP HUBRUS

  • Điểm Ảnh Trang Web
   Một điểm ảnh trang web là một ảnh GIF hoặc PNG có kích thước 1x1 (điểm ảnh), thường là trong suốt được đặt trên các website hoặc trong một email để đánh giá hiệu quả của chiến dịch. ASUS hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng điểm ảnh trang web để biết liệu bạn có truy cập các trang web nhất định hay nhấn vào các liên kết trên DỊCH VỤ của chúng tôi hay không. Chúng tôi có thể đặt các điểm ảnh trang web trong những thông báo tiếp thị của mình ví dụ như eDM hoặc bản tin ASUS để biết bạn đã nhấn vào hoặc đọc nội dung của thông báo nào. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin từ các điểm ảnh trang web để cải thiện website và DỊCH VỤ của mình.

  Các liên kết thuộc bên thứ ba trong DỊCH VỤ của chúng tôi

  DỊCH VỤ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các website thuộc bên thứ ba. Bạn vui lòng hiểu rằng ASUS không chịu trách nhiệm cho việc bảo mật, thực hành riêng tư và nội dung của các website thuộc bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn ý thức được khi nào thì bạn sẽ rời khỏi DỊCH VỤ, và đọc kỹ thông cáo riêng tư của những website thuộc bên thứ ba đó. Chính sách Riêng tư này chỉ áp dụng đến DỊCH VỤ của ASUS.

  Bảo mật

  Chúng tôi sẽ có các biện pháp đề phòng nhằm bảo vệ thông tin của bạn khỏi những truy cập hoặc sửa đổi, công bố hay hủy hoại bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra nội bộ quy trình thu thập, lưu trữ, xử lý và bảo mật thông tin của chúng tôi, cũng như các biện pháp bảo vệ vật lý ngăn chặn truy cập bất hợp pháp đến các hệ thống lưu trữ thông tin của bạn.
  Việc truyền tải thông tin giữa những địa điểm khác nhau của ASUS và các công ty liên kết được thực hiện thông qua mạng lưới diện rộng bảo mật của chúng tôi. Khi bạn gửi thông tin của bạn đến chúng tôi, thông tin của bạn sẽ được bảo vệ cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến.
  Tuy nhiên, ASUS không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối ở trên internet. Để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi các truy cập trái phép, chúng tôi khuyến nghị rằng bạn:
  • Sử dụng các mật khẩu có cả chữ và số khi đăng ký tài khoản Hội viên ASUS.
  • Thường xuyên thay đổi mật khẩu của bạn.
  • Luôn cập nhật cho các thiết bị của bạn qua việc áp dụng các bản cập nhật bảo mật mới nhất cho phần mềm và sử dụng các công cụ quét virus/phần mềm gián điệp.
  Nếu bạn biết về một lỗ hổng bảo mật kỹ thuật ảnh hưởng đến DỊCH VỤ của ASUS, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua privacy@asus.com

  Quản lý Thông tin của Bạn

  Chúng tôi muốn giúp bạn đảm bảo chính xác cho thông tin của bạn. Bạn có thể xem và thay đổi thông tin của bạn qua việc đăng nhập vào tài khoản Hội viên ASUS và sửa thông tin tài khoản của bạn.

  Nếu bạn, hoặc phụ huynh (hay người giám hộ) của bạn có thắc mắc nào khác về những thông tin mà ASUS thu thập từ bạn, ví dụ như việc truy cập, chỉnh sửa, chặn hoặc xóa thông tin của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi qua privacy@asus.com

  Bất cứ khi nào bạn sử dụng DỊCH VỤ của chúng tôi, chúng tôi đều nỗ lực duy trì sự chính xác của dữ liệu của bạn và bảo vệ thông tin của bạn chống lại mọi sự tiêu hủy cố ý hay vô ý. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng các yêu cầu của bạn liên quan đến dữ liệu của bạn; tuy nhiên, chúng tôi có thể không thể thực hiện tất cả các yêu cầu của bạn trong các tình huống sau:
  • Theo yêu cầu hoặc sự cho phép của pháp luật hiện hành;
  • Vì mục đích kinh doanh hợp pháp;
  • Các yêu cầu lặp lại, bất hợp lý yêu cầu nỗ
  • lực kỹ thuật và tài nguyên quá lớn, ví dụ như phát triển một hệ thống mới hay thay đổi cơ bản các biện pháp thực hành hiện tại;
  • Gây rủi ro tiềm năng cho quyền riêng tư của những người khác;

  Quyền Riêng tư của Trẻ

  Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin từ một trẻ dưới mười ba (13) tuổi, hay độ tuổi tối thiểu tương ứng ở khu vực thẩm quyền có liên quan mà không có sự cho phép của phụ huynh. Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ (hoặc người giám hộ) có trách nhiệm chủ động trong những hoạt động và sở thích trực tuyến của trẻ khi sử dụng DỊCH VỤ của chúng tôi.

  Nếu bạn là một trẻ nhỏ, hãy hỏi sự đồng thuận của phụ huynh trước khi sử dụng DỊCH VỤ của chúng tôi. Bạn chỉ có thể gửi thông tin của mình đến chúng tôi với sự đồng thuận của phụ huynh. Phụ huynh (hoặc người giám hộ) của bạn có thể hủy bỏ mọi sự đồng thuận đã đưa ra từ trước, hoặc yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, chặn hay xóa thông tin này tại bất cứ thời điểm nào.

  Thông tin Cá nhân Nhạy cảm

  ASUS sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân nhạy cảm ví dụ như thông tin về hồ sơ sức khỏe hoặc y tế, chính trị hay tín ngưỡng, tiểu sử phạm tội (nghi án hoặc tiền án), thông tin tiền sự, khuynh hướng tình dục, lịch sử hay đời sống tình dục, hoặc thông tin huyết thống. Bạn vui lòng không cung cấp cho chúng tôi những thông tin nói trên.

  Thay đổi đến Chính sách Riêng tư của ASUS

  Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Riêng tư theo thời gian, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn thỉnh thoảng xem lại Chính sách Riêng tư được đăng trên website của chúng tôi. Thông qua việc truy cập hoặc sử dụng DỊCH VỤ của chúng tôi sau khi Chính sách Riêng tư đã được cập nhật, ASUS sẽ coi như bạn đã đồng thuận với Chính sách Riêng tư, bao gồm mọi nội dung cập nhật. Phiên bản mới nhất của Chính sách Riêng tư sẽ luôn được cung cấp trên trang này; một thông báo rõ ràng, ví dụ như thông báo qua email sẽ được gửi đến bạn về mọi thay đổi đáng kể. Bạn luôn có thể kiểm tra "thời gian cập nhật" ở cuối trang để biết phiên bản mới nhất của Chính sách Riêng tư.

  Liên hệ với Chúng tôi

  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi, bình luận hoặc than phiền nào về Chính sách Riêng tư, hoặc nếu bạn tin rằng ASUS không tuân thủ Chính sách Riêng tư, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
  ASUSTeK COMPUTER INC.
  Phòng Tuân thủ Pháp lý
  Trung tâm Vấn đề Pháp lý
  15, Li-Te Rd.,
  Taipei 112,
  Đài Loan
  privacy@asus.com
  Đã cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2017 bởi Trung tâm Vấn đề Pháp chế của ASUS