ASUS tự hào tài trợ cho các chương trình và sáng kiến mang lại lợi ích cho cộng đồng trên toàn thế giới. Những nỗ lực này là một cách khác mà ASUS tôn vinh cam kết thương hiệu của chúng tôi khi chúng tôi cố gắng cung cấp một cuộc sống kỹ thuật số thú vị cho mọi người trên toàn thế giới.
Chương trình Tình nguyện Quốc tế của ASUS
ASUS hỗ trợ hàng trăm nhân viên tình nguyện mỗi năm khi họ tham gia vào các sáng kiến từ thiện tại các quốc gia như Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Campuchia và Tanzania. Chương trình hỗ trợ dựa theo nhu cầu của địa phương và các tình nguyện viên cung cấp hỗ trợ theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:
  • giảng dạy kỹ năng về phần mềm máy tính cơ bản;
  • tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa;
  • dạy kèm nhiều môn học cho học sinh.
Tái chế PC cho tương lai tươi sáng hơn
ASUS đã liên kết với các nhà tái chế địa phương đủ tiêu chuẩn để giúp tái chế rác thải điện tử trên toàn thế giới. Năm ngoái, ASUS đã tái chế khoảng 11 triệu kg chất thải điện tử, chiếm 12,21% tổng khối lượng sản phẩm được bán ra trong cùng một khung thời gian.
Truyền bá Công nghệ Trên toàn Thế giới
ASUS tiếp tục tặng các máy tính xách tay mới và đã được tân trang cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa trên khắp thế giới, trong nỗ lực giúp thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số bằng cách cung cấp các cơ hội học tập điện tử trên toàn thế giới.
Truy cập Kỹ thuật số cho mọi người
Từ năm 2009, ASUS đã làm việc với các cơ quan quan trọng như Bộ Ngoại giao và các tổ chức phi chính phủ để thành lập các trung tâm học tập kỹ thuật số tại các quốc gia đang phát triển trên toàn thế giới. Chúng tôi đã thành lập hơn 100 trung tâm tại các quốc gia trên khắp Đông Nam Á, Trung và Nam Mỹ.