MẪU SẢN PHẨM
Tương thích với
card ASUS USB 3.1

Kèm theo card Kiểu A
hoặc tích hợp sẵn USB 3.1
X99 RAMPAGE V EXTREME/U3.1 Yes Yes(Kèm theo card Kiểu A)
RAMPAGE V EXTREME Yes  
X99-DELUXE/U3.1 Yes Yes(Kèm theo card Kiểu A)
X99-DELUXE Yes  
X99-PRO/USB 3.1 Yes Yes
X99-PRO Yes  
X99-S Yes  
X99-A/USB 3.1(TRANSFER EXPRESS) Yes Yes
X99-A/USB 3.1 Yes Yes
X99-A Yes  
X99-E WS/USB 3.1 Yes Yes
X99-E WS Yes  
X99-WS/IPMI Yes  
Z97 Z97-DELUXE(NFC & WLC) Yes  
Z97-DELUXE/USB 3.1 Yes Yes
Z97-DELUXE Yes  
Z97-PRO(Wi-Fi ac)/USB 3.1 Yes Yes
Z97-PRO(Wi-Fi ac) Yes  
Z97-PRO Yes  
Z97-A/USB 3.1 Yes Yes
Z97-A Yes  
Z97-AR Yes  
Z97-C Yes  
Z97-E/USB 3.1 Yes Yes
Z97-E Yes  
Z97-K/USB 3.1 Yes Yes
Z97-K R2.0 Yes  
Z97-K Yes  
Z97-P Yes  
Z97M-PLUS Yes  
SABERTOOTH Z97 MARK 1/USB 3.1 Yes Yes
SABERTOOTH Z97 MARK 1 Yes  
SABERTOOTH Z97 MARK S Yes  
SABERTOOTH Z97 MARK 2 Yes  
GRYPHON Z97 Yes  
GRYPHON Z97(ARMOR EDITION) Yes  
MAXIMUS VII FORMULA/WATCH DOGS Yes  
MAXIMUS VII FORMULA Yes  
MAXIMUS VII HERO Yes  
MAXIMUS VII HERO/ACU Yes  
MAXIMUS VII GENE Yes  
MAXIMUS VII RANGER Yes  
MAXIMUS VII IMPACT Yes  
Z97-PRO GAMER Yes  
Z97-WS Yes  
B85 B85M-G PLUS/USB 3.1 Yes Yes
B85-PLUS/USB 3.1 Yes Yes

SẮP RA MẮT!