ScreenPad
Thêm không gian
Điều khiển thông minh
Nhiều khả năng hơn
Cải thiện hiệu quả năng lượng
VivoBook Series trang bị ScreenPad