Đơn giản hơn. Nhanh hơn. Thông minh hơn.
Thiết kế trực quan mới
Chủ đề và ảnh nền mới trau chuốt hơn
Safeguard
Vệ sĩ ZenFone của bạn
Game Genie
"Lên sóng" màn chơi với Game Genie
Twin Apps
Hai tài khoản, một ứng dụng, không phiền toái
Page Marker
Chỉ đơn giản là đọc