ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp.
Filter results: 8 Thiết bị
Sắp xếp theo:
Recommend
Newsest
Most Popular
Sort Filter
Xóa tất cả
Theo Nhu Cầu
Theo Dòng
Operating System
Processor
Memory (RAM)
Graphics
Storage Drive Size
Optical Drive
I/O ports
Mở rộng tất cả
Hủy bỏ
Chấp thuận
Quay trở lại bộ lọc
New
ASUS S500SE
ASUS S500SE
ASUS S500SE
9L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Pro - ASUS khuyên dùng Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel Core i7 thế hệ 13
 • Lên đến Intel UHD Graphics
 • Bộ nhớ lên tới DDR4 64GB 3200MHz
 • Lên tới 2TB SSD và tối đa 3TB HDD
 • Khung máy nhỏ gọn 9L
 • Khử tiếng ồn AI hai chiều
New
ASUS S501ME
ASUS S501ME
ASUS S501ME
15L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Pro - ASUS khuyên dùng Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i7 thế hệ 13
 • Lên đến NVIDIA® GeForce® RTX3060
 • Bộ nhớ lên tới DDR4 64GB 3200MHz
 • Lên tới 1TB SSD và tối đa 2TB HDD
 • Khung máy nhỏ gọn 15L
 • Khử tiếng ồn AI hai chiều
ASUS S500SD
ASUS S500SD
ASUS S500SD
9L


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel Core™ i7 thế hệ 12
 • Lên đến NVIDIA® GeForce® GT1030
 • Bộ nhớ lên tới DDR4 64GB 3200MHz
 • Lên tới 2TB SSD và tối đa 4TB HDD
 • Khung máy nhỏ gọn 9L
 • Công nghệ khử ồn AI hai chiều
ASUS ExpertCenter D5 Tower D500TD
ASUS ExpertCenter D5 Tower D500TD
ASUS ExpertCenter D5 Tower D500TD
27L


 • Windows 11 Pro - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i7 thế hệ 12
 • Lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
 • Bộ nhớ lên đến 64 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 4TB + SSD 2 TB
 • Công nghệ khử ồn AI hai chiều
ASUS S501MD
ASUS S501MD
ASUS S501MD
15L


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp, Nâng cấp miễn phí lên Windows 11¹ (khi có sẵn, chi tiết bên dưới)
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel Core™ i7 thế hệ 12
 • Lên đến Intel® UHD Graphics 770
 • Bộ nhớ lên tới DDR4 64GB 3200MHz
 • Lên tới 2TB SSD và tối đa 4TB HDD
 • Khung máy nhỏ gọn 15L
 • Công nghệ khử ồn AI hai chiều
ASUS ExpertCenter D5 Tower D500TC
ASUS ExpertCenter D5 Tower D500TC
ASUS ExpertCenter D5 Tower D500TC
20L


 • Windows 10 Pro - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp, Nâng cấp miễn phí lên Windows 11¹ (khi có sẵn, chi tiết bên dưới)
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 11
 • Lên đến NVIDIA® GeForce® RTX3060
 • Bộ nhớ lên đến 64 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 4 TB + SSD 1 TB
 • Công nghệ khử ồn AI hai chiều
ASUS S500MC
ASUS S500MC
ASUS S500MC
15L


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp, Nâng cấp miễn phí lên Windows 11¹ (khi có sẵn, chi tiết bên dưới)
 • Bộ vi xử lý Intel® Core™ i7 lên đến thế hệ 11
 • Lên đến NVIDIA® GeForce® RTXTM 3060
 • Bộ nhớ lên đến 64 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 2 TB + SSD 1 TB
ASUS S500SC
ASUS S500SC
ASUS S500SC
9L


 • Windows 11 Home - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i5 thế hệ 11
 • Lên đến NVIDIA® GeForce® GT1030
 • Bộ nhớ lên đến 64 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 2 TB + SSD 1 TB
comparison icon
Compare (0)