DÁM KHÁC BIỆT - JOIN THE REPUBLIC
DÁM KHÁC BIỆT - JOIN THE REPUBLIC

1. Tên chương trình: DÁM KHÁC BIỆT - JOIN THE REPUBLIC

2. Thời gian tham gia: 03/12/2021 - 19/12/2021

3. Phạm vi chương trình: Chương trình dành cho mọi đối tượng trên phạm vi toàn quốc.

4. Đối tượng tham gia:

Cá nhân người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo pháp luật Việt Nam, và tham gia dự thi với hình thức cá nhân.

Nhân viên nội bộ của ASUS không được tham gia chương trình này.

5. Cách thức tham gia: 

 

Bước 1: Đổi avatar Facebook dạng công khai với 1 trong 3 frame ảnh bên dưới, cùng caption kể về câu chuyện Dám Khác Biệt của bản thân bạn, kèm hashtag #ROGSAGA #DamKhacBiet
 

https://vn.rog.gg/AKIRA_DamKhacBiet

https://vn.rog.gg/HORSEM4N_DamKhacBiet

https://vn.rog.gg/SE7EN_DamKhacBiet

 

Bước 2: Bình luận: [Tên bạn] đã Join the Republic tại post này https://vn.rog.gg/BigGameFB_DamKhacBiet
 

Chú ý: Ảnh đại diện với khung của ROG phải tồn tại cho đến hết 20/12 mới được xem là hợp lệ

Thời gian :
2021/11/29 14:31 ~ 2021/12/19 00:00