Thiết lập trạng thái bình thường mới của màn hình

- Tặng áo khoác ROG khi mua màn hình ASUS dòng VG.
- Tặng áo mưa ROG khi mua màn hình ASUS ROG dòng XG.

Sản phẩm áp dụng

Màn hình ASUS dòng VG và XG.

Thời gian

2020/09/15~2020/10/13

Chương trình kết thúc vì các phần quà đã được trao hết, rất cám ơn quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm ASUS

 
  •  
  • Dịch vụ CSC