KHI GAMER LÀM REVIEWER - REVIEW HAY NHẬN NGAY LAPTOP

1. Tên chương trình: KHI GAMER LÀM REVIEWER

2. Thời gian tham gia: 28/11/2022 - 16/12/2022

3. Phạm vi chương trình: Chương trình dành cho mọi đối tượng trên phạm vi toàn quốc.

4. Đối tượng tham gia: Tất cả cá nhân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam trừ nội bộ nhân viên ASUS.

5. Cách thức tham gia:

Bước 1: Viết đánh giá về trải nghiệm tốt của bạn khi sử dụng laptop gaming của ASUS và đăng kèm hình ảnh hoặc video review tại nhóm ASUS ROG Việt Nam (tối thiểu 200 chữ)

- Bài viết cần kèm hashtag:  #ROG #gamerlamreviewer #rogchiase  

- Bài viết tối thiểu 4 hình, hình ảnh đầu tiên cần được gắn khung của cuộc thi. Lấy khung tại https://twb.nz/khigamerlamreviewer

Bước 2: Điền form kèm link bài viết tham gia tại https://bit.ly/khigamelamreviewer

Thời gian

2022/11/28~2022/12/16

  • Dịch vụ CSC