Hỗ trợ sản phẩm
PRIME A320M-E Tìm kiếm sản phẩm khác
Bằng cách đăng ký thiết bị, bạn có thể dễ dàng quản lý bảo hành sản phẩm, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và theo dõi tình trạng sửa chữa.
Đăng ký sản phẩm
Product has High-Definition Multimedia Interface.
 • Các sản phẩm được Ủy ban Truyền thông Liên Bang và Công nghiệp Canada, sẽ được phân phối tại Hoa Kỳ và Canada. Vui lòng truy cập trang web của ASUS Hoa Kỳ và ASUS Canada để biết thêm thông tin về các sản phẩm có sẵn tại từng quốc gia.
 • Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp để biết được chính xác. Các sản phẩm có thể không có sẵn ở tất cả các thị trường.
 • Thông số kỹ thuật và các tính năng khác nhau tùy theo mã sản phẩm và tất cả các hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Vui lòng tham khảo trang thông tin sản phẩm để biết đầy đủ chi tiết.
 • Màu sắc của bảng mạch in (PCB) và các phiên bản phần mềm đi kèm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
 • Tên của các thương hiệu và sản phẩm được đề cập là tên thương mại của các công ty tương ứng.
 • Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Nhận diện thương mại HDMI và Logo HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
  • Specifications and      features vary by model, and all images are illustrative. Please refer      specification pages for full details.
  • *Precise specifications and features vary by model . Please refer to the specification page
  • The product (electrical , electronic equipment, Mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.
  • The use of trademark symbol (TM, ®) appears on this website means that the word text, trademarks, logos or slogans, is being used as trademark under common laws protection and/or registered as Trademark in U.S. and/or other country/region.