Omniverse dành cho các nhà sáng tạo nội dung

Tái Xây Dựng Quy Trình Sáng Tạo Nội Dung 3D Của Bạn

LOGO ASUS ProArthuy hiệu NVIDIA
Tác phẩm nghệ thuật 3D đầy màu sắc được bao quanh bởi bốn phần mềm 3D trong một môi trường tối.

Vậy NVIDIA Omniverse là gì?

Omniverse dành cho các nhà sáng tạo nội dung

Một cách mới để kết nối và cộng tác mọi người lại với nhau

Tăng tốc quy trình sáng tạo nội dung 3D của bạn

Cộng tác sáng tạo nội dung 3D thông qua các ứng dụng

Biểu tượng AUTODESK 3DS MAX
AUTODESK 3DS MAX
Biểu tượng AUTODESK ARNOLD
AUTODESK ARNOLD
Biểu tượng BLENDER
BLENDER
Biểu tượng REALLUSION CHARACTER CREATOR
REALLUSION CHARACTER CREATOR
Biểu tượng MAXON CINEMA 4D
MAXON CINEMA 4D
Biểu tượng REALLUSION ICLONE
REALLUSION ICLONE
Biểu tượng AUTODESK MAYA
AUTODESK MAYA
Biểu tượng PTC ONSHAPE
PTC ONSHAPE
Biểu tượng ADOBE PHOTOSHOP
ADOBE PHOTOSHOP
Biểu tượng AUTODESK REVIT
AUTODESK REVIT
Biểu tượng TRIMBLE SKETCHUP
TRIMBLE SKETCHUP
Biểu tượng SUBSTANCE 3D MATERIALS
SUBSTANCE 3D MATERIALS
Biểu tượng CHAOS V-RAY
CHAOS V-RAY
Biểu tượng EPIC GAMES UNREAL ENGINE 4
EPIC GAMES UNREAL ENGINE 4

Lựa chọn các giải pháp sáng tạo của ASUS dành riêng cho nền tảng NVIDIA Omniverse

Studiobook ProArt

Tìm hiểu thêm

Màn hình ProArt

Tìm hiểu thêm

Máy trạm ProArt

Tìm hiểu thêm

Khám phá sức mạnh của nền tảng NVIDIA Omniverse

Giới thiệu về NVIDIA Omniverse

Cải thiện các quy trình diễn họa hình ảnh với NVIDIA Omniverse dành cho các nhà sáng tạo nội dung

Tăng tốc các quy trình kỹ thuật kiến trúc và xây dựng với NVIDIA Omniverse dành cho các nhà sáng tạo nội dung

Cộng tác mở rộng dành cho doanh nghiệp

Một mô hình xe hơi 3D được bao quanh bởi bốn nhân vật ở các vị trí khác nhau.

Các thành phần của nền tảng NVIDIA Omniverse

Năm hình ảnh xếp thành một hàng hiển thị các thành phần của Omniverse bao gồm biểu tượng Nucleus, biểu tượng Connect, giao diện người dùng Omniverse, mô hình 3D được mô phỏng, và hình ảnh xe hơi được áp dụng công nghệ dò tia ray-tracing.

Nucleus

Connect

Kit

Simulation

RTX renderer

Liên hệ với cố vấn kỹ thuật