Thông tin quan trọng

Trung tâm bảo hành ủy quyền SPC Đà Nẵng

SPC_DN là trung tâm bảo hành ủy quyền mới của ASUS ở Đà Nẵng về sản phẩm OP: MB/Vga/LCDM/ Vivo PC và sản phẩm Systems: NB/Phone/Tablet/Desktop/AIO từ ngày 28/03/2017.


Địa chỉ: 63 Bế Văn Đàn, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.7300.303 
Web: spc.com.vn
Giờ làm việc: Từ thứ 2 ~thứ 7:
Sáng:  8:00 AM~ 12:00 AM
Chiều: 1:30 PM~5:30 PM