Thông tin quan trọng

ASUS mở thêm 2 trung tâm bảo hành MB_VGA tại Thành Phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Lần cập nhật cuối : 2018/08/11

                                                                                                     Thông Báo

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sự tin cậy từ khách hàng sử dụng sản phẩm Asus. Từ ngày 24/05/2018 ASUS Việt Nam chính thức mở thêm Trung tâm bảo hành ủy quyền tại Đà Nẵng, và ngày13/08/2018, ASUS Việt Nam chính thức mở thêm Trung tâm bảo hành ủy quyền tại thành phố Hồ Chí Minh :

1. Trung tâm bảo hành ủy quyền số 3

Địa chỉ: 15  Đặng Thai Mai, Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại: +84 02367109262, 1800-6588

Giờ làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 - Từ 08:00 AM đến 17:00 PM

Thứ 7: Từ 08:00 AM đến 12:00 AM

Sản phẩm bảo hành: MB_Vga_LCDM_Server MB_Vivo_PC_Wireless Router

 

2. Trung tâm bảo hành ủy quyền số 4

Địa chỉ: 194/3 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: +84 028 73000911, 1800-6588

Giờ làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 - Từ 08:00 AM đến 17:00 PM

Thứ 7: Từ 08:00 AM đến 12:00 AM

Sản phẩm bảo hành: MB_Vga_LCDM_ Wireless Router