[Desktop PC/Motherboard] Khắc phục sự cố - Không vào được Hệ Điều Hành .

Nếu một trong những trường hợp trên xảy ra, vui lòng thử khắc phục sự cố theo hướng dẫn bên dưới:
1. Treo tại Logo ASUS
Bước 1: Nhấn F2 / Delete để vào BIOS để tải mặc định và lưu cài đặt.
Bước 2: Nhập vào BIOS và kiểm tra xem ổ cứng có được xác định trong trang
Main/Boot priority hay không.
Bước 3: Cập nhật BIOS với Ezflash. (Cách cập nhật BIOS với Ezflash)
Bước 4: Nếu Bước 1 ~ 3 vẫn không thể khắc phục sự cố này, vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ ASUS.
* Nếu bạn không thể vào BIOS, vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ ASUS.
2. Tự động khởi động lại trong quá trình khởi động / màn hình hiển thị màu đen sau khi vào Windows :
Tình huống 1: Tự động tắt / trong hệ thống Windows khởi động lại máy .
Giải pháp 1: Vào chế độ
Safe . xóa trình điều khiển / tiện ích được cài đặt gần đây.
Tình huống 2: Máy tự động khởi động lại trước vòa hệ thống Windows. (Logo ASUS / Logo Windows)
Giải pháp 2: Rút bộ sạc ra và chờ 3-5 phút. Nếu bạn sau khi khởi động lại vẫn không thể vào hệ thống , vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ ASUS.
Tình huống 3: Sau khi vào desktop Windows màn hình hiển thị màu đen .
Giải pháp 3: Vào chế độ
Safe . Xóa phần mềm chống vi-rút / trình điều khiển được cài đặt gần đây / trình điều khiển VGA.
* Vui lòng tham khảo liên kết Câu hỏi thường gặp bên dưới để biết cách vào Chế độ Safe trong các HĐH khác nhau: Windows 8 / 8.1 , Windows 10
3. Error thông báo lỗi bật lên (DISK BOOT FAILURE ...)
Hệ điều hành bị hỏng. Vui lòng thử đặt lại / cài đặt lại hệ thống hoặc liên hệ với Trung tâm khách hàng địa phương để sửa chữa.
Phương pháp thiết lập lại hệ thống: Windows 8 / 8.1 / 10
Lưu ý: Tất cả dữ liệu sẽ bị xóa sau khi hoàn tất thiết lập lại hệ thống. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ ASUS.