Làm thế nào để tìm đúng tên model máy và phiên bản BIOS?

 

Thông tin chi tiết bên dưới sẽ hướng dẫn bạn cách xác nhận tên model chính xác:

 

Có một số phương pháp để tìm tên kiểu máy và phiên bản BIOS của máy tính và bạn có thể chọn một trong số chúng:

Nội dung:

 

Cách 1: Tìm tên model và phiên bản BIOS với MyASUS

 1. Nhập và tìm kiếm [MyASUS] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]
  Nếu kết quả tìm kiếm không có, có thể do máy tính của bạn chưa được cài đặt, vui lòng tham khảo Cách cài đặt MyASUS.
 2. Trong Trang chủ của MyASUS, chọn [System info].
  Lưu ý: Nếu không có Trang chủ trong MyASUS có nghĩa là máy tính của bạn không hỗ trợ chức năng này, vui lòng tham khảo các phương pháp khác để tìm tên kiểu máy và phiên bản BIOS. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về Tại sao tôi chỉ có thể thấy tính năng “Hỗ trợ khách hàng” trong ứng dụng MyASUS.
 3. Trong phần Firmware, bạn sẽ tìm thấy tên kiểu máy và phiên bản BIOS cho máy tính của mình.
  Chẳng hạn như hình ảnh sau, tên model là X513EA và phiên bản BIOS là 304.

 

Trở về đầu

 

Cách 2: Tìm tên model và phiên bản BIOS với Dxdiag

 1. Nhập và tìm kiếm [Dxdiag]trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Nếu bạn nhận được thông báo bên dưới, vui lòng chọn [Yes]  để tiếp tục phần tiếp theo.
 3. Trong phần System Model, bạn sẽ tìm thấy tên kiểu máy, và sau đó là phiên bản BIOS trong phần BIOS.
  Chẳng hạn như hình ảnh sau, tên model là X513EA và phiên bản BIOS là 202.

 

Trở về đầu

 

Cách 3: Tìm tên model và phiên bản BIOS với System inforamtion

 1. Nhập và tìm kiếm [System Information] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]
 2. Trong phần System Model , bạn sẽ tìm thấy tên mô hình, và sau đó là phiên bản BIOS trong phần Phiên bản / Ngày của BIOS.
  Chẳng hạn như hình ảnh sau, tên model là X513EA và phiên bản BIOS là 202.

 

Trở về đầu

 

Cách 4: Tìm tên model và phiên bản BIOS với BIOS configuration

Vui lòng để máy tính của bạn vào BIOS trước và tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách vào cấu hình BIOS. Sau khi vào cấu hình BIOS, có hai loại màn hình BIOS là chế độ UEFI và chế độ Legacy, vui lòng tham khảo các bước sau theo thứ tự.

 

Cách tìm tên model và phiên bản BIOS trong chế độ UEFI mode

Trong chế độ UEFI mode, bạn có thể lựa và chọn bằng các phím mũi tênphím Enter,Touchpad hoặc Mouse.

 1. Sau khi vào BIOS Utility, hãy chuyển đến Advanced Mode bằng cách nhấn Phím nóng [F7] hoặc sử dụng con trỏ để nhấp vào.
  ※ Lưu ý: Nếu màn hình Tiện ích BIOS của bạn không giống như bên dưới, vui lòng tham khảo Cách tìm tên kiểu máy và phiên bản BIOS ở chế độ Legacy.
 2. Sau khi vào Advanced Mode, chọn màn hình [Advanced] .
 3. Chọn mục [ASUS EZ Flash 3 Utility] .
 4. Trong phần Model, bạn sẽ tìm thấy tên model, và sau đó là phiên bản BIOS trong phần Version⑤.
  Chẳng hạn như hình ảnh sau, tên model là B9450FA và phiên bản BIOS là 205.

 

Cách tìm tên model và phiên bản BIOS trong chế độ Legacy mode

Trong chê độ Legacy mode, bạn chỉ có thể di chuyển và chọn bằng các phím mũi tên và nút Enter.

 1. Sau khi vào BIOS Utility, chọn mục [Advanced] .
 2. Chọn mục [ASUS EZ Flash 3 Utility] và nhấn Enter.
 3. Trong phần Platform, bạn sẽ tìm thấy tên kiểu máy, sau đó là phiên bản BIOS trong phần Version.
  Chẳng hạn như hình ảnh sau, tên model là B9440FA và phiên bản BIOS là 101.

 

Trở về đầu