[Wireless] Khôi phục thiết lập mặc định cho router ASUS - Phương pháp 2

Để cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết hơn, bạn cũng có thể nhấp vào liên kết video ASUS Youtube bên dưới để biết thêm về "Cách Hard Factory Reset bộ định tuyến ASUS"

https://www.youtube.com/watch?v=l1chr1-exVM

 

1. Tắt nguồn router.
2. Nhấn giữ nút "WPS" và mở nguồn router.
3. Đèn nguồn sáng (tiếp tục giữ nút WPS).
4. Thả nút​ WPS sau khi đèn nguồn tắt.
5. Khởi động lại router của bạn bằng cách nhấn nút nguồn.

 

Tìm nút WPS trên bộ định tuyến của bạn, vui lòng tham khảo hình sau.

Các mô hình khác nhau có thể có sự khác biệt nhỏ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng

Bức ảnh sau lấy [RT-AX68U] làm ví dụ.