Ngày hết hạn bảo hành sản phẩm là vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ

Nếu ngày hết hạn bảo hành trùng vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, ngày hết hạn bảo hành sẽ được hoãn lại cho đến ngày làm việc tiếp theo (chính sách hoãn có thể khác nhau tùy theo khu vực)