Làm thế nào để xóa (clear) CMOS?

1. Xóa dữ liệu bằng cách sử dụng chân CLRTC

Thông thường CLRTC nằm ở góc dưới bên phải của bảng mạch chủ ,giống như được hiển thị ở hình bên dưới.

Ví dụ: CLRTC của PRIME Z390-A ở vị trí số 13

Chú ý: đây chỉ là sơ đồ mạch. Vui lòng tham khảo vị trí thực tế trên mainboard .

 


Xóa RTC RAM:

a. Tắt máy tính và tháo cáp nguồn.

b. Làm nối mạch 2 chân Jumper với dây dẫn kim loại, giữ khoảng 5-10 giây.

c. Cắm lại cáp nguồn và bật lại máy tính.

d. Bấm giữ nút <Del> trong quá trình boot và vào thiết lập BIOS để nhập lại dữ liệu


   

* Nếu các bước trên không thể giúp được bạn, tháo pin trên board và di chuyển các jumper một lần nữa để xóa dữ liệu CMOS RTC RAM.

Gắn lại pin sau khi đã xóa CMOS.

2. Phương pháp nối mạch pin thủy ngân:
 

a. Tắt nguồn máy tính, sau đó tắt nguồn chính hoặc tháo cáp nguồn.
b. Mở vỏ máy tính ra.
c. Tìm vị trí pin trên bo mạch chủ.
d. Tháo pin trên bo mạch chủ, sau đó nối mạch cực dương và cực âm của ngăn chứa pin trong khoảng 1 phút, và gắn lại pin.
e. Kết nối lại nguồn và bật máy lên, vào BIOS, cài lại ngày giờ, và Khôi phục về mặc định (Load Optimized Defaults), sau đó lưu lại các thiết lập.