[Windows 11/10] Khởi động lần đầu tiên (Windows OOBE)

 

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

Windows 11

Windows 10

 

Hệ điều hành Windows 11

 1. Chọn region or country, sau đó nhấp [Yes].
 2. Chọn keyboard layout, sau đó nhấp [Yes].
 3. Nếu bạn muốn thêm bố cục bàn phím thứ hai, vui lòng chọn Add layout. Nếu không, vui lòng chọn [Skip].
 4. Nhập tên thiết bị ưa thích của bạn, sau đó chọn [Next].
 5. Chọn một trong hai cách bạn muốn thiết lập, sau đó nhấp vào [Next].
 6. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn có tài khoản Microsoft, vui lòng chọn Next sau khi nhập. Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể tạo một tài khoản mới và vui lòng chọn Create one.
  Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, hãy chuyển sang Bước 8 để tiếp tục cài đặt cơ bản của Windows 11.
  Nếu không, vui lòng chọn Sign-in options nếu bạn không muốn tạo nó cho đến nay. Các cài đặt cơ bản của hệ điều hành Windows sẽ tiếp tục và bạn có thể tạo lại tài khoản sau khi hoàn tất cài đặt và máy tính vào màn hình. 

            Lưu ý: Windows 11 Home edition yêu cầu kết nối Internet và tài khoản Microsoft.

 1. Nếu bạn chọn Sign-in options ở bước cuối cùng, bạn sẽ thấy màn hình bên dưới, sau đó vui lòng chọn [Offline account].

  Có một số giới thiệu về tài khoản Microsoft. Bạn có thể chọn Back để tạo tài khoản Microsoft và đăng nhập bằng tài khoản đó, nếu không, hãy chọn [Skip for now] để tiếp tục các bước tạo tài khoản Ngoại tuyến.

  Vì bạn không đăng nhập bằng tài khoản Microsoft nên bạn cần sử dụng máy tính này qua tài khoản cục bộ. Vui lòng nhập tên ưa thích của bạn, sau đó nhấp vào [Next][.

  Để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của bạn, vui lòng thiết lập mật khẩu được sử dụng để đăng nhập Windows, sau đó nhấp vào [Next]. Nếu bạn không muốn tạo mật khẩu, vui lòng để trống cột và sau đó nhấp vào Next trực tiếp.
 2. Privacy settings. Vui lòng chọn cài đặt bảo mật mà bạn đồng ý cho phép Microsoft truy cập, sau đó chọn [Next] và chọn [Accept] để lưu chúng.

 3. Sau khi hoàn tất các cài đặt cơ bản trên, Windows 11 sẽ bắt đầu cài đặt các ứng dụng và cài đặt ưu tiên. Vui lòng đảm bảo máy tính có đủ pin trong suốt quá trình.
  Nó sẽ vào màn hình Windows 11 sau khi hoàn tất tất cả các quy trình cài đặt.

Hệ điều hành Windows 10

 1. Chọn khu vực và quốc gia của bạn(region or country), sau đó nhấp[Yes].
 2. Chọn keyboard layout, sau đó nhấp [Yes].
 3. Nếu bạn muốn thêm bố cục bàn phím thứ 2, vui lòng chọn Add layout. Nếu không, vui lòng chọn [Skip].
 4. Điều kiện bản quyền Microsoft, nhấp [Accept] để tới bước kế tiếp.
 5. Chọn một trong hai cái bạn muốn thiết lập , sau đó nhấp [Next].
 6. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn có tài khoản Microsoft, vui lòng chọn Next sau khi nhập.
  Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể tạo một tài khoản mới và vui lòng chọn Create account

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, hãy chuyển sang Bước 8 để tiếp tục cài đặt cơ bản của Windows 10.
Nếu không, vui lòng chọn Offline account nếu bạn không muốn tạo tài khoản này. Các cài đặt cơ bản của hệ điều hành Windows sẽ tiếp tục và bạn có thể tạo lại tài khoản sau khi cài đặt xong và máy tính chuyển sang màn hình nền.

 1. Nếu bạn đăng nhập với Offline account ở bước cuối cùng, bạn sẽ thấy màn hình dưới đây, sau đó vui lòng chọn you [Limited experience]. Nếu bạn chọn Next trên màn hình,  bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để tiếp tục bước tiếp theo.
 2. Vì bạn không đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, bạn cần sử dụng máy tính này qua tài khoản cục bộ. Vui lòng nhập tên(preferred name) của bạn⑩, sau đó nhấp vào [Next].
 3. Để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của bạn, vui lòng thiết lập mật khẩu được sử dụng để đăng nhập Windows, sau đó nhấp vào [Next].
  Nếu bạn không muốn tạo mật khẩu, vui lòng để trống cột rồi nhấp trực tiếp vào Next.
 4. Vui lòng chọn cài đặt bảo mật mà bạn đồng ý cho phép Microsoft truy cập, rồi chọn [Accept]⑭  sau khi các tùy chọn được chọn.
 5. Hãy chọn xem bạn có đồng ý cho phép Microsoft truy cập vào lịch sử hoạt động của bạn hay không, Microsoft sẽ sử dụng dữ liệu để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.
 6. Hãy chọn xem bạn có đồng ý để Cortana giúp bạn hay không.
 7. Sau khi hoàn tất các cài đặt cơ bản trên, Windows 10 sẽ bắt đầu cài đặt các ứng dụng và cài đặt ưu tiên. Vui lòng đảm bảo máy tính có đủ pin trong suốt quá trình.
  Nó sẽ vào màn hình desktop Windows 10 sau khi tất cả các quy trình cài đặt hoàn tất.