[LCM] Khắc phục sự cố - Không có gì hiển thị khi bạn cắm cáp hoặc dock vào cổng tín hiệu đầu vào

Vui lòng làm thử theo các bước dưới đây để làm rõ nguyên nhân và  khắc phục sự cố:

Bước 1 : Đảm bảo rằng bạn đã mở nút nguồn ở phía sau của màn hình như ảnh bên dưới.

 

Bước 2 : Sử dụng phím  Menu (5-way) để chọn đúng tín hiệu vào đang được sử dụng :

 

Bước 3 : Khi bạn sử dụng cáp cụ thể để kết nối, chẳng hạn như Cáp Dispaly Port (Từ máy chủ đến thiết bị) hoặc cáp HDMI, vui lòng xác định chứng chỉ cáp được phê duyệt vượt qua ATC như hình ảnh bên dưới. Ngoài ra, cáp không được phê duyệt có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tín hiệu và gây ra tín hiệu màn hình không ổn định hoặc bất thường.

     

Bước 4 : Khi bạn sử dụng dock đề chuyển Thunderbolt 3 (Máy chủ) thành tín hiện HDMI hoặc Displayport (thiết bị), Vui lòng xác định dock có thông qua được chứng chỉ của Intel với logo phê duyệt được đính kèm không. Mặt khác, cáp không được chứng nhận có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tín hiệu và làm cho việc hiển thị không bình thường.