[ProArt Display] Tôi có thể sử dụng giá đỡ màn hình hoặc phụ kiện treo tường cho màn hình ASUS LCD của mình không?

Ngoại trừ PQ22UC, các màn hình LCD dòng ProArt của ASUS hiện được thiết kế để hỗ trợ thông số kỹ thuật treo tường VESA 100. (Kích thước 100x100cm)
Nếu bạn muốn cài đặt tay / chân đế màn hình, vui lòng làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng để cài đặt giá đỡ.

Nếu bạn muốn cài đặt các phụ kiện treo tường VESA, vui lòng tháo rời tay / chân đế màn hình theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng và sử dụng vít gắn tường VESA100 để cài đặt các phụ kiện treo tường phía trên.

(Ví dụ dưới đây là PA329C)