[ProArt Display] Giới thiệu - chức năng PIP/ PBP

 

Picture-in-Picture (PIP) và Picture-by-Picture (PBP): Chức năng Picture-in-Picture và Picture-by-Picture cho phép bạn xem nội dung của nhiều nguồn tín hiệu đầu vào cùng một lúc và dễ dàng chuyển đổi.

 

PBP mode: Đặt nhiều nguồn tín hiệu đầu vào cạnh nhau trên màn hình và bạn có thể thiết lập các chế độ khác nhau.

(PA329Q, PA32UC, PA32UCX hỗ trợ chức năng PBPX3 hoặc PBPX4 với ba hoặc bốn nguồn tín hiệu đầu vào.)

 

PBPX2

PBPX3

PBPX4

 

Chế độ PIP : Đặt nguồn tín hiệu đầu vào thứ hai tại bất kỳ góc nào của màn hình.

 

Cách sử dụng PIP/PBP trên trình đơn OSD :

Để kích hoạt chức năng, bạn cần phải thực hiện các bước sau trên thiết bị của mình: 

1. Tắt Dynamic Dimming

2. Tắt Adaptive-Sync

3. Tắt HDR 

 

Bạn có thể thấy thiết lập PIP/PBP từ trình đơn OSD:

- Chế độ PIP/PBP:  Bạn có thể đổi chức năng PIP hoặc PBP hoặc tắt. 

- Nguồn PIP/PBP : Chọn tín hiệu video đầu vào HDMI , Displayport , Thunderbolt ...  (tùy thuộc vào model, nguồn tín hiệu sử dụng có thể bị hạn chế. Vui lòng tham khảo bảng hướng dẫn dưới đây để biết thêm thông tin)

- Thiết lập màu : Chọn chế độ Splendid cho nguồn tín hiệu đầu vào.

- PIP Size: Điều chỉnh kích cỡ PIP Nhỏ, Vừa hoặc Lớn.(chỉ áp dụng cho chế độ PIP, tùy chọn này không hỗ trợ chế độ PBP)