[ProArt Display ] Làm thể nào để sử dụng Driver WHQL màn hình LCD ASUS?

WHQL (Windows Hardware Quality Labs - Phòng thí nghiệm chất lượng phần cứng Windows) đã được tạo để xác nhận rằng một mục phần cứng hoặc phần mềm cụ thể sẽ hoạt động với Windows.Các nhà sản xuất phần cứng và / hoặc phần mềm được chấp thuận sử dụng logo "Certified for Windows" trên bao bì và quảng cáo sản phẩm của họ khi sản phẩm của họ đã vượt qua WHQL. Driver thiết bị cũng được kiểm tra và WHQL được chứng nhận bởi Microsoft.

1. Đi đến Trang web chính thức của màn hình ProArt LCD Monitor  và chọn model mà bạn muốn tải xuống.

(Ví dụ : model PA27AC)

2. Chọn Hổ trợ (Support), chọn Trình điều khiển và các công cụ (Driver & Utility) và chọn hệ điều hành . Tìm WHQL Driver và click chọn tải về (Download).

Chú Ý:
    i. Không phải mọi dòng màn hình đều được phê duyệt cho trình điều khiển WHQL, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc sử dụng màn hình thông thường.
    ii. Giải nén tệp WHQL và bạn sẽ thấy các tệp sau: .cat / .icc / .inf

 

Tập tin Driver INF
Vui lòng làm theo các bước dưới đây để sử dụng tập tin driver INF: 

1. Nhấp chuột phải vào Thông tin cài đặt (tập tin .inf) và chọn "Cài đặt"(Install)

2. Kiểm tra rằng màn hình của bạn đã được hệ thống nhận:

        i.    Tìm Device Manager và mở lên.


      ii. Click chọn Monitors, và kiểm tra tên model đang được kết nối.