[Chromebook] Cập nhật hệ điều hành cho Chromebook

Mục lục

 

Cách hoàn thành bản cập nhật

Chromebook tự động kiểm tra và tải về bản cập nhật khi bạn kết nối mạng hoặc Wi-Fi.

  1. Khi Chromebook tải một phần mềm cập nhật, tại góc dưới bên phải sẽ có một thông báo "Update available".
  2. Chọn Restart to Update.
  3. Chromebook sẽ khởi động lại và cập nhật.

Chú ý: Để biết thêm về các chức năng mới của Chromebook, trong thông báo "Update available", chọn Learn more about the latest Chrome OS update.

Nếu bạn sử dụng Chromebook để làm việc hoặc học hành:

  1. Khi Chromebook tải một phần mềm cập nhật, ở góc dưới bên phải, thông báo sẽ có màu: 
    • Xanh: Một bản cập nhật mới được đề xuất.
    • Cam: Một bản cập nhật được yêu cầu.
  2. Chọn Restart to update.
  3. Chromebook sẽ khởi động lại và cập nhật.

 

Kiểm tra bản cập nhật

1. Mở Chromebook của bạn.

2. Kết nối Chromebook với Internet.

3. Nhấp [Status Bar]ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó nhấp [Settings].

4. Tại góc dưới bên phải, chọn [ChromeOS].

5. Trong Google ChromeOS, nhấp vào [Kiểm tra cập nhật].
Lưu ý: Khi Chromebook của bạn kiểm tra các bản cập nhật, Chromebook sẽ gửi một số thông tin tới Google, chẳng hạn như số phiên bản và ngôn ngữ của máy tính. Thông tin này không được liên kết với bạn hoặc Tài khoản Google của bạn.

6. Nếu Chromebook của bạn tìm thấy bản cập nhật phần mềm, nó sẽ tự động bắt đầu tải xuống.
Lưu ý: Nếu Chromebook của bạn sử dụng kết nối internet của điện thoại hoặc dữ liệu di động của riêng Chromebook, Chromebook sẽ gửi cho bạn một cảnh báo về lượng dữ liệu di động cần cập nhật. Sau đó, bạn có thể dừng hoặc tiếp tục cập nhật.

7. Sau khi cập nhật hoàn tất, bạn có thể nhận được thông báo khởi động lại Chromebook của mình. Nhấp vào [Restart]  để hoàn tất cài đặt bản cập nhật ⑤.

 

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Trợ giúp Chromebook từ Google:

https://support.google.com/chromebook/answer/177889