[Windows 11/10] Cách dùng Task Manager kiểm tra hiệu năng máy tính

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

Sử dụng Task Manager để kiểm tra các ứng dụng đang chiếm dụng tài nguyên máy tính

  1. Nhấp phải vào biểu tượng [Start] trên thanh taskbar, sau đó chọn [Task Manager].
  2.  Trong Trình quản lý tác vụ, nhấp chuột phải vào cột Name , sau đó chọn [Type] để xem từng quy trình thuộc về loại nào.
  3. Nếu bạn muốn xem các ứng dụng đang ảnh hưởng đến CPU của mình như thế nào, vui lòng nhấp vào cột [CPU] . Nó sẽ sắp xếp theo tỷ lệ phần trăm khả năng CPU được sử dụng (lớn nhất đến nhỏ nhất) theo từng quy trình sau khi mũi tên xuống xuất hiện.
  4. Nếu bạn muốn xem các ứng dụng đang ảnh hưởng đến Bộ nhớ của bạn như thế nào, vui lòng nhấp vào cột [Memory]. Nó sẽ sắp xếp theo phần trăm dung lượng Bộ nhớ được sử dụng (lớn nhất đến nhỏ nhất) theo từng quy trình sau khi mũi tên xuống xuất hiện.
  5. Sau khi nó sắp xếp theo tỷ lệ phần trăm tài nguyên được sử dụng bởi mỗi quy trình, bạn sẽ thấy các tài nguyên đã sử dụng thuộc về loại ứng dụng trong máy tính của mình.
  6. Nếu bạn muốn kiểm tra trạng thái đã sử dụng của các tài nguyên khác (chẳng hạn như Đĩa, Mạng hoặc GPU), vui lòng làm theo các bước 3-6 ở trên.

 

Kết thúc bất kỳ tiến trình lỗi nào

Mặc dù bạn quan sát thấy một số ứng dụng chiếm phần lớn tài nguyên và bạn không sử dụng chúng, nhưng nếu bạn muốn kết thúc các quy trình này, trước tiên hãy cố gắng đóng chúng theo cách thông thường. (Ví dụ: mở ứng dụng này và bấm đóng.)

Nếu không thể đóng bình thường hoặc tài nguyên vẫn bị chiếm dụng trong Trình quản lý tác vụ sau khi đóng, bạn có thể sử dụng Trình quản lý tác vụ để buộc đóng.

 

Nhấp chuột phải vào quy trình, sau đó chọn [End task], quy trình này sẽ buộc phải đóng.

Lưu ý: Nếu loại không phải là “Ứng dụng” (chẳng hạn như quy trình Windows), thì bạn không nên buộc đóng ứng dụng đó để ngăn mọi hoạt động bất thường của hệ thống.

 

 

Hệ điều hành Windows 10

Sử dụng Task Manager để kiểm tra các ứng dụng có tài nguyên máy tính bị chiếm dụng

1. Nhấp chuột phải vào vị trí bất kỳ của thanh tác vụ, sau đó chọn [Task Manager].

2. Nếu bạn thấy hình minh họa sau, vui lòng nhấp vào [More details].

3. Trong Task Manager, Bấm chuột phải trên cột Name , sau đó chọn [Type]để xem mỗi quy trình thuộc về loại nào.

4. Nếu bạn muốn xem các ứng dụng đang ảnh hưởng đến CPU của mình như thế nào, hãy nhấp vào cột [CPU] ⑤. Nó sẽ sắp xếp theo phần trăm khả năng CPU được sử dụng (lớn nhất đến nhỏ nhất) theo từng quy trình sau khi mũi tên xuống xuất hiện.

5. Nếu bạn muốn xem các ứng dụng đang ảnh hưởng đến Bộ nhớ của bạn như thế nào, hãy nhấp vào cột [Memory] ⑥. Nó sẽ sắp xếp theo phần trăm khả năng Bộ nhớ được sử dụng (lớn nhất đến nhỏ nhất) cho mỗi quá trình sau khi mũi tên xuống xuất hiện.

6. Sau khi phân loại theo phần trăm tài nguyên được sử dụng bởi mỗi quá trình, bạn sẽ thấy các tài nguyên bị chiếm dụng thuộc về loại ứng dụng trong máy tính của bạn.

7. Nếu bạn muốn xem trạng thái sử dụng tài nguyên khác (chẳng hạn như Đĩa, Mạng hoặc GPU), hãy làm theo phương pháp này.

Kết thúc bất kỳ quá trình trục trặc nào

Trong khi bạn quan sát thấy một số ứng dụng chiếm phần trăm tài nguyên lớn hơn và bạn không sử dụng chúng, nếu bạn muốn kết thúc các quá trình này, trước tiên hãy thử đóng chúng lại. (Ví dụ: mở ứng dụng này và nhấp vào đóng.)

Nếu không thể đóng bình thường hoặc tài nguyên vẫn bị chiếm dụng trong Trình quản lý tác vụ sau khi đóng, bạn có thể sử dụng Trình quản lý tác vụ để buộc đóng.

Nhấp chuột phải vào tiến trình①, sau đó chọn End task] ②, tiến trình này sẽ buộc phải đóng.

※ Lưu ý: Nếu loại không phải là “Ứng dụng” (chẳng hạn như quy trình Windows), chúng tôi khuyên bạn không nên buộc đóng nó để ngăn chặn bất kỳ hoạt động bất thường nào của hệ thống.