[Windows 11/10] Thiết lập âm thanh và Volume Mixer

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

 

 1. Nhập và tìm kiếm [Sound settings] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].   
 2. Trong cài đặt Âm thanh, bạn có thể chọn Output device (chẳng hạn như loa trong, loa ngoài hoặc tai nghe) và Input device (chẳng hạn như micrô trong, micrô ngoài hoặc tai nghe).   
    
  Nếu biểu tượng loa của âm lượng chính là , điều đó có nghĩa là máy tính của bạn đang ở chế độ tắt tiếng. Nhấp lại vào biểu tượng loa để bật âm lượng.   
 3. Cách sử dụng Volume Mixer. Bấm chuột phải vào [Biểu tượng loa] trên thanh tác vụ, rồi chọn [Open volume mixer].   
 4. Trong Apps, bằng cách kéo thanh trượt để điều chỉnh âm lượng cho từng ứng dụng.   
    
  Nếu có biểu tượng loa của ứng dụng, điều đó có nghĩa là ứng dụng đang ở chế độ tắt tiếng. Nhấp lại vào biểu tượng loa để bật âm lượng.   

 

 

Hệ điều hành Windows 10

 

 1. Gõ và tìm [Sound settings] trong mục tìm kiếm Windows, sau đó nhấp [Open].   
 2.  Trong cài đặt âm thanh(Sound Settings), bạn có thể chọn thiết bị đầu ra(output device) (chẳng hạn như loa trong, loa ngoài hoặc tai nghe) và thiết bị đầu vào(input device) (chẳng hạn như micrô trong, micrô ngoài hoặc tai nghe).   
    
  Nếu biểu tượng loa là , điều đó có nghĩa là máy tính của bạn đang ở chế độ tắt tiếng. Nhấp lại vào biểu tượng loa để bật âm lượng.   
 3. Bắt đầu sử dụng Volume Mixer. Nhấp phải lên biểu tượng[Speakers] trên thanh taskbar, sau đó chọn [Open Volume mixer].   
 4. Trong Volume Mixer, bằng cách kéo thanh trượt để điều chỉnh âm lượng cho từng ứng dụng.   
    
  Nếu biểu tượng loa là , điều đó có nghĩa là ứng dụng đang ở chế độ tắt tiếng. Nhấp lại vào biểu tượng loa để bật âm lượng.