[Motherboard] Cách kiểm tra phiên bản bios của bo mạch chủ

Phiên bản bios nằm dưới cùng của nhãn mã vạch, nó là 4 chữ số cuối cùng của nhãn mã vạch. Nhãn mã vạch nằm giữa ổ cắm CPU và các khe cắm bộ nhớ. Ví dụ: bo mạch chủ Maximus XII Extreme này được vận chuyển với phiên bản bios 0403. 

Đối với dòng PRIME, nó cũng được hiển thị giữa đế cắm CPU và khe cắm bộ nhớ, hãy xem cận cảnh để tìm vị trí chính xác của phiên bản bios. Ví dụ: PRIME X570-PRO được vận chuyển với phiên bản bios 0405.