[Google Assistant] Những model máy nào hỗ trợ Google Assistant?

Please keep your ASUS Router updated to the latest firmware version for the best experience. Currently the ASUS Router skill is supported on the following ASUS Router models Vui lòng cập nhật firmware mới nhất cho Router ASUS của bạn để có trải nghiệm tốt nhất. Hiện tại được hỗ trợ trên các mẫu Router ASUS sau

Model hỗ trợ:

  • GT-AC2900/ GT-AC5300/ GT-AX11000/ GT-AX6000/ GT-AXE11000
  • GS-AX3000/ GS-AX5400
  • TUF-AX3000/ TUF-AX5400    
  • RT-AX55/ RT-AX56U/ RT-AX58U/ RT-AX68U/ RT-AX82U/ RT-AX86U/ RT-AX88U/ RT-AX92U
  • RT-AC3100/ RT-AC5300/ RT-AC88U
  • ZenWIFI Pro XT12/ ZenWiFi Pro ET12
  • ZenWiFi AX (XT8)/ ZenWiFi Mini AX (XD4)
  • ZenWiFi XD6 /ZenWiFi XD6S  
  • ZenWiFi ET8

Lưu ý: Vui lòng nâng cấp phiên bản firmware lên bản 3.0.0.4_386_43588 hoặc mới hơn

Để biết thông tin về cách nâng cấp firmware, vui lòng tham khảo [Wireless] Nâng cấp phiên bản firmware cho bộ định tuyến của bạn

 

 

Cách tải (Utility / Firmware)?

    Bạn có thể tải xuống trình điều khiển, phần mềm, chương trình cơ sở và hướng dẫn sử dụng mới nhất trong Trung tâm Tải xuống ASUS.

Nếu bạn cần thêm thông tin về Trung tâm Tải xuống ASUS, vui lòng tham khảo liên kết này.