[Wireless / Networking] Cách kiểm tra xem sản phẩm có hết vòng đời sử dụng hay không(EOL)?

ASUS luôn tìm kiếm nhiều cơ hội hơn để khám phá vượt ra ngoài giới hạn và tập trung vào việc cung cấp sản phẩm tốt nhất vào thời điểm đó, nếu bạn không chắc liệu thiết bị của mình đã hết vòng đời sử dụng (EOL) hay đang tìm kiếm một sản phẩm thay thế cho sản phẩm EOL, chúng tôi hy vọng nội dung sau đây giúp bạn.

 

1. Làm thế nào để xác định một sản phẩm EOL?

  1.  Nó không còn được sản xuất nữa.
  2. Chứng nhận của nó sẽ không được gia hạn.
  3. Phần sụn, tiện ích, trang web, tài liệu Tiếp thị, QSG và sách hướng dẫn sẽ không được cập nhật.
  4. Nó có thể được thay thế bằng sản phẩm mới khác với phần cứng được cập nhật và các chức năng tương tự.

 

2. Tôi có thể tìm thấy các sản phẩm EOL ở đâu?

Chúng tôi có danh sách sản phẩm EOL, được cập nhật thường xuyên. Bạn có thể tìm thấy tất cả các sản phẩm EOL của chúng tôi trong danh sách, vui lòng tham khảo: Danh sách sản phẩm EOL (asus.com)

 

3. Tôi có thể làm gì nếu sản phẩm của tôi là sản phẩm EOL?

Nếu sản phẩm bạn đang tìm kiếm đã hết hạn sử dụng, bạn nên mua phiên bản mới nhất hoặc các mẫu tương tự khác. Vui lòng tham khảo các mẫu được đề xuất của chúng tôi: Danh sách sản phẩm EOL (asus.com)

 

Lưu ý 1: EOL sẽ không thay đổi thời hạn bảo hành giới hạn cho phần cứng.

Lưu ý 2: Các phiên bản và kiểu máy có sẵn và EOL có thể khác nhau giữa các khu vực. Vui lòng liên hệ với đại diện ASUS tại địa phương để biết các phiên bản / kiểu máy được khuyến nghị nhất.

  • Bạn có thể kiểm tra phiên bản phần cứng từ nhãn sản phẩm hoặc nhãn hộp.