[ASUS Armoury Crate] Các thiết bị tương thích Armoury Crate Macros shift

Macros: Shift Mode

Shift Mode - Các thiết bị tương thích

Armory Crate hiện hỗ trợ cài đặt “Macro: Shift Mode” trên chuột và bàn phím chơi game ROG, TUF. Nó cho phép người dùng kích hoạt hoạt động macro bằng cách giữ nút được chỉ định và dừng hoạt động bằng cách nhả nút. Vui lòng tham khảo các thiết bị tương thích dưới đây:

 

Lưu ý: Các thiết bị hỗ trợ Shift Mode sẽ được cập nhật liên tục theo phiên bản của thiết bị.

 

Bàn phím:

ROG AZOTH

ROG FALCHION ACE

 

Chuột:

ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION

ROG GLADIUS III WIRELESS AIMPOINT

ROG GLADIUS III

ROG KERIS WIRELESS AIMPOINT

ROG KERIS WIRELESS

ROG KERIS

ROG CHAKRAM X

ROG SPATHA X

ROG SPATHA

ROG STRIX IMPACT III

ROG STRIX IMPACT

TUF GAMING M3 GEN II

TUF GAMING M3

TUF GAMING M4 AIR

ASUS TX GAMING MOUSE

ASUS MOUSE MD200

PROART MOUSE MD300