[Máy tính xách tay] Danh sách các sản phẩm mới được hỗ trợ Cloud Recovery trong MyASUS

Bạn có thể nhấp vào đây để tìm hiểu xem máy tính xách tay Asus của bạn có hỗ trợ Cloud Recovery trong MyASUS trong WinRE hay không. Nếu bạn muốn biết tên Notebook của mình, bạn có thể bấm vào liên kết sau để tìm hiểu: [Notebook] Cách kiểm tra tên model và phiên bản BIOS

 

Nếu máy tính xách tay của bạn nằm trong danh sách hỗ trợ nhưng không có khôi phục đám mây trong MyASUS trong WinRE, vui lòng xác nhận phiên bản Windows của máy tính xách tay của bạn. Phiên bản Windows yêu cầu Windows 11 22H2 trở lên, vui lòng nâng cấp hệ thống của bạn theo cách thủ công. Nếu máy tính của bạn đang sử dụng Windows 10, vui lòng nâng cấp lên Windows 11.