[Wireless Router] Thông báo lỗi (HSTS) xuất hiện khi đăng nhập vào ASUS Router WEB GUI

Thông báo lỗi như hình dưới đây

Lý do khiến thông báo lỗi này xuất hiện là do các trình duyệt triển khai HSTS trên HTTP://router.asus.com để các trình duyệt từ chối truy cập HTTP://router.asus.com bằng chứng chỉ riêng.

Do đó, nếu bạn sử dụng trình duyệt để đăng nhập WEB GUI, vui lòng tham khảo các cách khắc phục sự cố sau:

1. Vui lòng cập nhật phiên bản trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất và sau đó thử mở lại trang đăng nhập WEB GUI.

2. Vui lòng sử dụng HTTP://[LAN IP] (ví dụ: HTTP://192.168.1.1).

3. Vui lòng sử dụng các trình duyệt khác và nhập HTTP://router.asus.com để kiểm tra xem bạn có thể mở trang đăng nhập WEB GUI hay không.

 

Lưu ý 1: HSTS (HTTP Strict Transport Security) là một cơ chế bảo mật của Internet. Nó buộc các trang web giao tiếp qua internet bằng cách sử dụng mã hóa và đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn.

Lưu ý 2: Chứng chỉ SSL là một kỹ thuật mã hóa an toàn. Khi bạn đang duyệt các trang web, nó có thể vận chuyển dữ liệu bằng cách sử dụng mã hóa để ngăn người khác lấy dữ liệu nhạy cảm của bạn.

 

 

Làm cách nào để có được (Utility / Firmware)?

Bạn có thể tải xuống các trình điều khiển, phần mềm, chương trình cơ sở và hướng dẫn sử dụng mới nhất trong ASUS Download Center.

Nếu bạn cần thêm thông tin về ASUS Download Center, vui lòng tham khảo liên kết này.