[Graphics Card & PSU] Cách cắm cáp nguồn 16 chân đúng cách

Để cắm đúng cách cáp nguồn card đồ họa 16 chân vào bộ cấp nguồn hoặc cáp nguồn vào card đồ họa tương thích, vui lòng xem hướng dẫn bên dưới.