[Aura Wallpaper Creator] Câu hỏi thường gặp về Aura Wallpaper Creator

Câu hỏi thường gặp về Aura Wallpaper Creator

Aura Wallpaper Creator là một công cụ chỉnh sửa hình nền động dựa trên hiệu ứng ROG Aura và Aura Wallpaper. Người dùng có thể chọn một hình nền tùy chỉnh và thêm các mẫu hiệu ứng ánh sáng trên đó theo sở thích của họ. Nó cũng tương thích với Aura Sync, cho phép bạn tạo ra một bầu không khí ROG Gaming đắm chìm và tùy biến cao.

Tôi có thể truy cập Aura Wallpaper Creator ở đâu và như thế nào?

Có hai cách giúp bạn truy cập Aura Wallpaper Creator:
1. Quảng bá tính năng (Feature promotion): Khi khởi chạy Armory Crate lần đầu tiên, hãy nhấn vào siêu liên kết “Nhận Aura Wallpaper Creator” để tải xuống Aura Wallpaper Creator.


 
2. Trang thiết bị Hình nền Aura (Aura Wallpaper device): Truy cập trang thiết bị Hình nền Aura và nhấp vào “Design wallpaper” để cài đặt hoặc mở Aura Wallpaper Creator.

 

Tôi có thể tạo bao nhiêu vùng chiếu sáng?
Có thể tạo tối đa 16 vùng chiếu sáng để thiết kế các mẫu hiệu ứng ánh sáng.

 

Tại sao tôi không thể chọn các lớp trong vùng chiếu sáng?

Nhấp vào biểu tượng Khóa lớp (Layer Lock)  để mở khóa các lớp và chỉnh sửa chúng trong vùng chiếu sáng.


Làm cách nào để di chuyển các vùng chiếu sáng hoặc sắp xếp lại thứ tự của chúng?

Chọn Công cụ Chọn đối tượng (Object Selection)  trong khu vực công cụ chỉnh sửa ở bên trái và di chuyển các vùng chiếu sáng theo sở thích của bạn.
Để sắp xếp lại thứ tự của các vùng chiếu sáng, nhấn và kéo viên gạch vùng chiếu sáng tại khu vực lớp vùng chiếu sáng ở bên phải và sắp xếp lại theo thứ tự bạn muốn.

 

Tôi có thể tìm Hình nền Aura mà tôi đã lưu ở đâu?

Nhấn nút Save & Apply hoặc Save as trong Aura Wallpaper Creator. Sau đó, bạn có thể xem lại hình nền Aura của thiết kế của mình trên trang thiết bị Hình nền Aura trong Armory Crate.