[Chromebook] Khắc phục sự cố - Máy tính không khởi động từ chế độ sleep

1. Tháo tất cả các thiết bị bên ngoài, chẳng hạn như thiết bị USB, thẻ nhớ, v.v.

  • Sau khi tháo tất cả các thiết bị bên ngoài, nếu Chromebook hoạt động trở lại, hãy kết nối lại từng thiết bị trong khi khởi động lại máy tính để tìm ra thiết bị nào gây ra sự cố.
  • Sau khi tháo tất cả các thiết bị ngoại vi, nếu Chromebook vẫn không hoạt động trở lại hoặc gặp vấn đề tương tự, đừng kết nối lại bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục khắc phục sự cố.

2. Thực hiện Reset phần cứng để reset lại phần cứng Chromebook của bạn.
3. Đóng tất cả ứng dụng và cửa sổ trình duyệt.
4. Nếu bạn đã cài đặt bất kỳ ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng mới nào gần đây, hãy gỡ cài đặt chúng.
5. Sử dụng ứng dụng Chẩn đoán Chromebook để đo CPU và Bộ nhớ. Nếu quá trình kiểm tra của bạn không thành công, điều này có thể cho thấy phần cứng bị lỗi, vui lòng liên hệ với trung tâm sửa chữa được ủy quyền của ASUS.
6. Reset (Powerwash) Chromebook của bạn về cài đặt gốc.
7. Khôi phục hệ điều hành Chromebook.

Nếu vấn đề của bạn không được giải quyết với giải pháp và thông tin trên, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của ASUS để biết thêm thông tin.