[Motherboard] Làm thế nào để bật hoặc tắt Secure Boot ?

Nội Dung

Đặt trạng thái Secure Boot

CKiểm tra trạng thái Secure Boot

 

 

(Ví dụ: ROG MAXIMUS Z790 HERO)

Đặt trạng thái Secure Boot

 

1. Bật nguồn hệ thống và nhấn phím [Delete] để vào BIOS [Advanced Mode] như hình bên dưới

 

2. Nhấp chọn [Boot] như hình bên dưới

 

3. Nhấp chọn [Secure Boot] như hình bên dưới

 

4. OS Type mặc định là Other OS

Other OS: Trạng thái Secure Boot là tắt

Windows UEFI mode: Trạng thái Secure Boot state là bật

 

5. Trạng thái Secure Boot như bên dưới

Trạng thái Secure Boot:Tùy chọn này có màu xám như mặc định và không thể đặt thủ công. Nó được đồng bộ hóa với Secure Boot Keys

 

User: Secure Boot Keys

Setup: Không có Secure Boot Keys

The Key Management  có màu xám khi Secure Boot được đặt thành Standard

Trạng thái Secure Boot trong BIOSOS TypeChế độ Secure Boot Key ManagementSecure Boot State trong hệ điều hành
UserOther OSCustomerDefaultOff
UserOther OSStandardN/AOff
SetupOther OSCustomerClear Secure Boot KeysOff
SetupWindows UEFI modeCustomerClear Secure Boot KeysOff
UserWindows UEFI modeCustomerDefaultOn
UserWindows UEFI modeStandardN/AOn

 

 

Kiểm tra trạng thái Secure Boot

1. Ấn phím tổ hợp phím [WIN]+[R] để mở msinfo32 như hình bên dưới

 

2. Tìm đến tùy chọn [Secure Boot State] . Nếu nó hiển thị Off , nó có nghĩa là Secure Boot đã tắt.

 

Nếu hiển thị là On, nó có nghĩa là Secure Boot đã bật.