Thông tin quan trọng

ASUS mở thêm 2 trung tâm bảo hành MB_VGA tại Thành Phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

                                                                                                     Thông Báo

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sự tin cậy từ khách hàng sử dụng sản phẩm Asus. Từ ngày 24/05/2018 ASUS Việt Nam chính thức mở thêm Trung tâm bảo hành ủy quyền tại Đà Nẵng, và ngày13/08/2018, ASUS Việt Nam chính thức mở thêm Trung tâm bảo hành ủy quyền tại thành phố Hồ Chí Minh :

1. Trung tâm bảo hành ủy quyền số 3

Địa chỉ: 15  Đặng Thai Mai, Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại: +84 02367109262, 1800-6588

Giờ làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 - Từ 08:00 AM đến 17:00 PM

Thứ 7: Từ 08:00 AM đến 12:00 AM

Sản phẩm bảo hành: MB_Vga_LCDM_Server MB_Vivo_PC_Wireless Router

 

2. Trung tâm bảo hành ủy quyền số 4

Địa chỉ: 194/3 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: +84 028 73000911, 1800-6588

Giờ làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 - Từ 08:00 AM đến 17:00 PM

Thứ 7: Từ 08:00 AM đến 12:00 AM

Sản phẩm bảo hành: MB_Vga_LCDM_ Wireless Router