Làm thế nào để khôi phục router không dây ASUS về thiết lập mặc định? (ASUSWRT)

Khi bạn muốn xóa tất cả các cài đặt trong bộ định tuyến của mình về cài đặt mặc định, bạn có thể thử làm theo 2 phương pháp để đặt lại bộ định tuyến về cài đặt mặc định.

Phương Pháp 1: Reset bộ định tuyến thông qua WEB GUI

Lưu ý: Phương pháp này áp dụng cho trường hợp bạn vẫn có thể nhập WEB GUI  thành công.

Phương Pháp 2: Reset bộ định tuyến thông qua nút RESET trên bộ định tuyến

Lưu ý: Phương pháp này thường áp dụng cho trường hợp bạn không thể vào GUI WEB, ví dụ: Quên tên người dùng và mật khẩu của bộ định tuyến, lỗi cập nhật FW hoặc không thể đặt lại bộ định tuyến qua phương thức 1.

 

Phương pháp 1 : Reset bộ định tuyến thông qua WEB GUI.

Lưu ý: Sau khi khôi phục, tất cả cài đặt bộ định tuyến sẽ bị xóa. Nếu kết nối Internet của bạn yêu cầu tài khoản và mật khẩu hoặc cài đặt đặc biệt, vui lòng lưu thông tin trước hoặc hỏi Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn trước.

Bước 1: Vào WEB GUI của bộ định tuyến.

Lấy bộ định tuyến [RT-AC66U B1] làm ví dụ.

1-1 Để thiết lập bộ định tuyến không dây của bạn thông qua kết nối có dây:

a. Cắm nguồn AC vào cổng DC-IN của bộ định tuyến và ổ cắm điện. Tham khảo đường

b. Dùng cáp mạng theo bộ định tuyến, kết nối máy tính với bộ định tuyến không dây thống qua cổng LAN. Tham khảo đường

 

1-2 Khởi chạy trình duyệt web và nhập vào: https://router.asus.com .

 

1-3 Nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu ở trang trang đăng nhập và click chọn [Sign In].

Lưu ý: Nếu bạn quên tên người dùng và / hoặc mật khẩu, vui lòng khôi phục bộ định tuyến về trạng thái mặc định của nhà sản xuất.

Vui lòng tham khảo [Wireless]Làm thế nào để vào GUI của router? (ASUSWRT) để biết thêm thông tin.

 

Bước 2: Mặc định nhà máy

2-1 Click chọn [Administration] > trang [Restore/Save/Upload Setting].

2-2 Click vào nút [Restore] để khôi phục lại bộ định tuyến về tình trạng mặc định nhà máy.

Lưu ý: Đặt lại WPS và khởi tạo giao diện người dùng là khôi phục cài đặt gốc sẽ đặt lại về mặc định ban đầu và cũng xóa tất cả nhật ký dữ liệu cho AiProtection, Traffic Analyzer và Web History. Để biết thêm chi tiết về khôi phục cài đặt gốc, có thể tham khảo Khôi phục cài đặt gốc của bộ định tuyến ASUS.

2-3 Sau đó, sẽ có một cửa sổ hiện ra hỏi bạn rằng bạn có chắc chắn muốn tiếp tục khôi phục không?

Vui lòng chọn [OK] để bắt đầu việc khôi phục

Chú ý: Tất cả các cài đặt hiện tại sẽ bị xóa và bộ định tuyến sẽ được khôi phục về cài đặt mặc định của nhà sản xuất. Chẳng hạn như cài đặt internet, SSID và mật khẩu của mạng không dây sẽ bị xóa.

 

2-4 Vui lòng đợi cho đến khi bộ định tuyến hoàn tất khởi động lại. Không tắt nguồn hoặc tắt bộ định tuyến trong quá trình khôi phục.

 

2-5. Hoàn tất quá trình khôi phục mặc định nhà sản xuất,

Giờ đây, bạn có thể sử dụng Web GUI để định cấu hình các cài đặt mới của Bộ định tuyến không dây ASUS.

LƯU Ý: Một số tính năng có thể thay đổi do các kiểu máy khác nhau và các firmware khác nhau.

 

Phường pháp 2: Reset the router through the RESET button on your router

Bước 1. Tìm nut RESET trên bộ định tuyến, vui lòng tham khảo hình ảnh dưới đây.

Các ảnh dưới đây dùng [RT-AC66U B1] làm ví dụ,

(Các model khác nhau có thể có chút khác biệt, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng)

 

Bước 2. Sau đó nhấn và giữ nút RESET trong 5-10 giây cho đến khi đèn LED nguồn của bạn bắt đầu nhấp nháy.

Tất cả các đèn LED sẽ tắt. Đó là bình thường do bộ định tuyến khởi động lại.

Chờ đèn LED bật lại như hình dưới đây có nghĩa là quá trình đặt lại đã hoàn tất.

 

Sau đó, có thể thử vào lại WEB GUI của bộ định tuyến

 

FAQ

Hỏi : Điều gì xảy ra nếu tôi không thể vào GUI WEB sau khi thử các phương pháp trên?

Đáp : Bạn có thể thử Hard Factory Reset để khắc phục sự cố.

Để biết thêm chi tiết có thể tham khảo Khôi phục thiết lập mặc định cho router ASUS

Hoặc bạn có thể tham khảo các FAQ sau đây để khắc phục sự cố.

[Giải quyết sự cố] Không thể đăng nhập trang thiết lập

Làm thế nào để sử dụng chế độ Rescue Mode (Firmware Restoration)?

Lưu ý: Chế độ cứu hộ không phải là cách thường xuyên để cập nhật chương trình cơ sở của bộ định tuyến.

Firmware restoration chỉ có thể được sử dụng trong chế độ cứu hộ. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật firmware bằng cách tải xuống từ https://www.asus.com/ hoặc từ ASUSWRT.

 

Làm thế nào để có được (Tiện ích / Firmware)?

Bạn có thể tải xuống trình điều khiển, phần mềm, chương trình cơ sở và hướng dẫn sử dụng mới nhất trong Trung tâm tải xuống ASUS.

Nếu bạn cần thêm thông tin về Trung tâm tải xuống ASUS, vui lòng tham khảo liên kết này.