[Wireless Router] Làm cách nào để thiết lập bộ định tuyến không dây ASUS để truy cập Ứng dụng WebGUI/Bộ định tuyến từ WAN?

Tính năng này cho phép bạn định cấu hình bộ định tuyến không dây qua Internet.

Đặt [Web Access from WAN]/[Remote Connection] trong bộ định tuyến ASUS, bạn có thể truy cập từ xa vào trang cài đặt bộ định tuyến từ Internet. Ví dụ: nếu bạn đang ở trong công ty, bạn có thể kết nối Internet thông qua thiết bị của mình (ví dụ: điện thoại di động, máy tính, v.v.) và truy cập trang cài đặt bộ định tuyến (WEB GUI) trong nhà bạn.

Lưu ý: Để sử dụng tính năng này trên bộ định tuyến ASUS, bộ định tuyến của bạn cần có IP công cộng (WAN IP) từ dịch vụ internet của ISP. Điều này sẽ cho phép các thiết bị trên internet định vị bộ định tuyến ASUS của bạn thông qua IP công cộng (IP WAN). Nếu bạn không chắc chắn về loại IP công cộng của mình, vui lòng kiểm tra Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn.

 

 

Introduction

 

 
Cách thiết lập "Remote Connection"?(Router App)

1. Trước tiên, hãy cài đặt ứng dụng bộ định tuyến ASUS trên thiết bị điện thoại thông minh của bạn. Vui lòng đảm bảo phiên bản Ứng dụng ASUS Router của bạn được cập nhật.

    Để biết thông tin về cách cài đặt ứng dụng bộ định tuyến ASUS, vui lòng tham khảo

Làm cách nào để thiết lập bộ định tuyến ASUS Wi-Fi thông qua ASUS Router App? (QIS, Thiết lập Internet nhanh)

Cách quản lý nhiều bộ định tuyến ASUS bằng ASUS Router App

2. Kết nối với tên mạng Wi-Fi (SSID) của Bộ định tuyến của bạn

3. Vào ứng dụng ASUS Router App. 

4. Nhấp vào [ Settings ] >  [ System Settings ] >   bật [ Remote Connection ] 

5. Kết nối với mạng di động Wi-Fi hoặc 4G/5G khác, truy cập [Home] và xác nhận rằng kết nối thành công

     Giờ đây, bạn có thể sử dụng ứng dụng bộ định tuyến ASUS để định cấu hình cài đặt của Bộ định tuyến không dây ASUS.

 

 

 

Cách thiết lập "Web Access from WAN"?(WebGUI)

Bước 1. Kết nối máy tính của bạn với bộ định tuyến thông qua kết nối có dây hoặc WiFi và nhập IP LAN của bộ định tuyến hoặc URL bộ định tuyến http://www.asusrouter.com vào GUI WEB.

            

           Lưu ý: Vui lòng tham khảo Cách vào trang cài đặt bộ định tuyến (GUI Web) để tìm hiểu thêm.

Bước 2. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bộ định tuyến để đăng nhập.

           

          Lưu ý: Nếu bạn quên tên người dùng và/hoặc mật khẩu, vui lòng khôi phục bộ định tuyến về trạng thái và cài đặt mặc định ban đầu.
                    Vui lòng tham khảo [Bộ định tuyến không dây] Làm cách nào để đặt lại bộ định tuyến về cài đặt mặc định ban đầu? để biết cách khôi phục bộ định tuyến về trạng thái mặc định.

Bước 3. Truy cập [  Administration  ] >[  System  ] > [  Remote Access Config  ]

       

Bước 4.

     (1) Chọn "Yes" của [Enable Web Access from WAN]. Chỉ hỗ trợ HTTPS khi truy cập WebGUI.

     (2) Sử dụng cài đặt mặc định "8443" của [Cổng truy cập web HTTPS từ WAN]. Để chỉ định cổng được sử dụng để định cấu hình bộ định tuyến không dây ASUS từ Internet (1024:65535)

     (3) Sau khi hoàn tất cấu hình, hãy nhấp vào [Apply] để lưu.

 

        

 

 

 

Cách truy cập GUI Web từ Internet(WAN)?

     Cổng mặc định là 8443 và bạn có thể sử dụng https://[WAN IP]:8443 hoặc https://[DDNS name]:8443 để khởi chạy giao diện người dùng web của bộ định tuyến không dây. Vui lòng tham khảo [Bộ định tuyến không dây] Giới thiệu và thiết lập DDNS để tìm hiểu thêm.

Bước 1. Kiểm tra Network Map > Trạng thái Internet: DDNS name

            

Bước 2. Điều hướng đến GUI Web https//wltest2020.asuscomm.com:8443. Nhập tên người dùng và mật khẩu đăng nhập của bạn trên trang đăng nhập và sau đó nhấp vào [Sign In].

             

Bước 3. Bây giờ bạn có thể sử dụng GUI Web để định cấu hình cài đặt của Bộ định tuyến không dây ASUS.

            

 

 

 

 

FAQ

1. Truy cập GUI web của ASUS Router có được hỗ trợ từ WAN qua IPv6 không?

    Không, nó không. Hiện tại chỉ hỗ trợ IPv4.

 

2. Bộ định tuyến có thể sử dụng IP riêng để thiết lập chức năng kết nối từ xa không?

    Xin lưu ý rằng nếu bộ định tuyến đang sử dụng địa chỉ IP WAN riêng (chẳng hạn như được kết nối phía sau bộ định tuyến/bộ chuyển mạch/modem khác có tính năng bộ định tuyến/Wi-Fi tích hợp), có thể đặt bộ định tuyến trong mạng NAT nhiều lớp. Tính năng này sẽ không hoạt động bình thường trong môi trường như vậy.

Phạm vi mạng IPv4 riêng:

Loại A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255

Loại B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255

Lớp C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Phạm vi mạng IP CGNAT:

Khối địa chỉ được phân bổ là 100.64.0.0/10, tức là địa chỉ IP từ 100.64.0.0 đến 100.127.255.255.

 

 

Làm thế nào để lấy (Tiện ích / Firmware)?

Bạn có thể tải xuống trình điều khiển, phần mềm, firmware và hướng dẫn sử dụng mới nhất trong Trung tâm Tải xuống ASUS. 

Nếu bạn cần thêm thông tin về Trung tâm Tải xuống ASUS, vui lòng tham khảo liên kết này.