[Wireless Router] Làm thế nào để cài đặt Parental Controls?

Để cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết hơn, bạn cũng có thể nhấp vào liên kết video YouTube của ASUS bên dưới để biết thêm về cách thiết lập Kiểm soát của phụ huynh trên Bộ định tuyến ASUS.

https://www.youtube.com/watch?v=lBdDZD2a3CM

https://www.youtube.com/watch?v=eCj4VP9bNF4

 

 

Bộ định tuyến không dây ASUS với Trend Micro cung cấp khả năng giám sát mạng theo thời gian thực để phát hiện phần mềm độc hại, vi rút và sự xâm nhập trước khi chúng có thể tiếp cận PC hoặc thiết bị của bạn. Quyền kiểm soát của phụ huynh cho phép bạn lên lịch thời gian mà thiết bị được kết nối có thể truy cập Internet. Bạn cũng có thể hạn chế các trang web và ứng dụng không mong muốn.

 

Chuẩn bị

  1. Vui lòng tham khảo trang thông số kỹ thuật sản phẩm để xác nhận rằng bộ định tuyến của bạn hỗ trợ AiProtection Pro hoặc AiProtection Classic. Bảng so sánh cho phiên bản AiProtection Pro & AiProtection Classic, vui lòng tham khảo AiProtection - Bảo mật Internet và bảo vệ WiFi | ASUS Toàn cầu
  2. Vui lòng cập nhật chương trình cơ sở bộ định tuyến của bạn lên phiên bản mới nhất. Để được hướng dẫn về cách cập nhật chương trình cơ sở, vui lòng tham khảo bài viết hỗ trợ: [Wireless] Làm thế nào để cập nhật firmware mới nhất cho router của bạn? (ASUSWRT)

 

Giới thiệu:

Web & Apps Filters

  • Bộ lọc Web & Ứng dụng cho phép bạn chặn quyền truy cập vào các trang web và ứng dụng không mong muốn.

Time Scheduling

  • Tính năng này cho phép bạn thiết lập thời gian đã lên lịch để truy cập Internet của các thiết bị cụ thể.

 

Web & Apps Filters

Bước 1. Kết nối máy tính của bạn với bộ định tuyến thông qua kết nối có dây và nhập https://router.asus.com vào WEB GUI.

            Vui lòng tham khảo Cách vào trang cài đặt bộ định tuyến (Web GUI)? để tìm hiểu thêm.

 

Bước 2. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bộ định tuyến của bạn để đăng nhập.

          

   Lưu ý: Nếu bạn quên tên người dùng và / hoặc mật khẩu, vui lòng khôi phục bộ định tuyến về trạng thái mặc định của nhà sản xuất và thiết lập. (Tên người dùng và mật khẩu mặc định là admin / admin).

   Vui lòng tham khảo Làm thế nào để khôi phục router không dây ASUS về thiết lập mặc định? (ASUSWRT) để biết cách khôi phục bộ định tuyến về trạng thái mặc định.

 

Bước 3. Đi đến [ Parental Controls] > [Web & Apps Filters] hoặc [AiProtection]> [Parental Controls] > [Web & Apps Filters]

          Và kích hoạt Web & Apps Filters.

          

 

Bước 4. Nhấp chọn [Agree]

           Bằng cách sử dụng AiProtection, Trình phân tích lưu lượng, Trình phân tích ứng dụng, Tăng cường QoS / Trò chơi thích ứng, Lịch sử web, bạn đồng ý với Trend Micro End User License Agreement.

          

 

Bước 5. Danh sách máy khách

          5-1 Chọn thiết bị mà bạn muốn hạn chế Client Name (MAC Address).

          5-2 Nhấp vào danh mục hoặc danh mục con mà bạn muốn chặn trên Danh mục nội dung.

          5-3 Nhấp vào nút để thêm hồ sơ.

                

          5-4 Nhấp vào[Apply] để lưu cài đặt.

                

 

Time Scheduling

Bước 1. Kết nối máy tính của bạn với bộ định tuyến thông qua kết nối có dây và nhập https://router.asus.com vào WEB GUI.

            Vui lòng tham khảo Cách vào trang cài đặt bộ định tuyến (Web GUI)? để tìm hiểu thêm.

 

Bước 2. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bộ định tuyến của bạn để đăng nhập.

          

   Lưu ý: Nếu bạn quên tên người dùng và / hoặc mật khẩu, vui lòng khôi phục bộ định tuyến về trạng thái mặc định của nhà sản xuất và thiết lập. (Tên người dùng và mật khẩu mặc định là admin / admin).

   Vui lòng tham khảo Làm thế nào để khôi phục router không dây ASUS về thiết lập mặc định? (ASUSWRT) để biết cách khôi phục bộ định tuyến về trạng thái mặc định.

 

Bước 3. Đi tới  [ Parental Controls] > [Time Scheduling] hoặc [AiProtection]> [Parental Controls] > [Time Scheduling]

          

 

Bước 4. Đặt thời gian biểu

       a-1 Cho phép chặn tất cả thiết bị.

          

       a-2 Bằng cách bật Chặn tất cả thiết bị, tất cả các thiết bị được kết nối sẽ bị chặn truy cập Internet..

          

 

       b-1 Bật Lập lịch thời gian. Tính năng này cho phép bạn thiết lập thời gian đã lên lịch để truy cập Internet của các thiết bị cụ thể.

              Lưu ý: Kiểm tra xem giờ hệ thống có giống với múi giờ của bạn không [Administration] Cách thiết lập phát hiện tín hiệu mạng để đảm bảo múi giờ của bộ định tuyến của bạn đồng bộ hóa với máy chủ NTP?

              

       b-2 Chọn thiết bị mà bạn muốn hạn chế Client Name (MAC Address).

               Bạn có thể đánh dấu loại được sử dụng (Tắt, Thời gian, Chặn)

       b-3  Nhấp vào nút  

             

       b-4  Nhấp vào nút edit  để đặt thời gian biểu

            

       b-5 Bạn có thể nhanh chóng thiết lập hai lịch biểu ngoại tuyến và nhấp vào [Apply] để hoàn tất cài đặt.

           

 

   Nếu bạn muốn chọn một thời gian khác, bạn có thể nhấp vào  và đặt nó

           

   Bạn cần thiết lập Thời gian bắt đầu đến Thời gian kết thúc và tuần, sau đó nhấp vào [Finish] để lưu cài đặt.

           

   Xác nhận xem lịch làm việc ngoài giờ có được thiết lập chính xác hay không..

          

         

       Nhấp vào [Apply] để hoàn tất cài đặt

          

 

 

FAQ

1. Làm thế nào để xóa một lịch trình thời gian?

    Dưới đây là ảnh chụp màn hình ví dụ, di chuyển chuột qua lịch trình thời gian.

    Bấm nút xóa  và nhấp [Apply] để lưu cài đặt.

    

 

Làm thế nào để lấy (Tiện ích / Phần mềm cơ sở)?

Bạn có thể tải xuống trình điều khiển, phần mềm, chương trình cơ sở và hướng dẫn sử dụng mới nhất trong Trung tâm Tải xuống ASUS.

Nếu bạn cần thêm thông tin về Trung tâm Tải xuống ASUS, vui lòng tham khảo liên kết này.