[LCD Monitors] Công nghệ Low Blue Light là gì?

 

 

Công nghệ Low Blue Light làm giảm các thành phần ánh sáng màu xanh phát ra từ màn hình LCD của bạn. Nó được áp dụng trong 2 chế độ cài đặt trước trong Công nghệ hình ảnh thông minh SplendidPlus. Hai chế độ này là Reading Mode và Darkroom Mode. Công nghệ Low Blue Light được tự động kích hoạt khi bạn chọn một trong hai chế độ SplendidPlus.