[WAN] Làm thế nào để thiết lập DDNS?

Để cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết hơn, bạn cũng có thể nhấp vào liên kết video Youtube ASUS bên dưới để biết thêm về Cách đăng ký tên máy chủ ASUS DDNS trong Bộ định tuyến ASUS của bạn

 https://youtu.be/10J1G5gudAg

 

 

DDNS là gì?

DDNS (Dynamic Domain Name System-Hệ thống tên miền động) là một dịch vụ cho phép các máy khách kết nối với bộ định tuyến không dây, ngay cả với địa chỉ IP công cộng động, thông qua tên miền đã đăng ký của nó. Bộ định tuyến không dây được tích hợp với dịch vụ DDNS của ASUS và các dịch vụ DDNS khác.

 

Chuẩn bị

1) DDNS được bộ định tuyến ASUS hỗ trợ khác nhau tùy theo kiểu máy và bạn nên tham khảo thông số kỹ thuật của sản phẩm ASUS để xác nhận rằng bộ định tuyến của bạn được hỗ trợ. Trong bài viết này, bộ định tuyến ASUS ZenWiFi AX được sử dụng làm ví dụ và màn hình cài đặt  có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy và phiên bản chương trình cơ sở. 

2) Để sử dụng tính năng này trên bộ định tuyến ASUS, bộ định tuyến của bạn cần có IP công cộng (WAN IP) từ dịch vụ internet của ISP. Điều này sẽ cho phép các thiết bị trên internet định vị bộ định tuyến ASUS của bạn thông qua IP công cộng (IP WAN). Nếu bạn không chắc chắn về loại IP công cộng của mình, vui lòng kiểm tra Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn.

 

Làm thế nào để cài đặt DDNS?

Bước 1: Kết nối máy tính của bạn với bộ định tuyến qua kết nối có dây hoặc WiFi và nhập IP LAN của bộ định tuyến hoặc URL bộ định tuyến http://www.asusrouter.com vào GUI WEB.

Lưu ý: Vui lòng tham khảo [Wireless]Làm thế nào để vào GUI của router? (ASUSWRT) để tìm hiểu thêm.

 

Bước 2: Nhập tên người dùng và mật khẩu của bộ định tuyến để đăng nhập.

Lưu ý: Nếu bạn quên tên người dùng và / hoặc mật khẩu, hãy khôi phục bộ định tuyến về trạng thái mặc định của nhà sản xuất.

 Vui lòng tham khảo Làm thế nào để khôi phục router không dây ASUS về thiết lập mặc định? (ASUSWRT) để tìm hiểu thêm.

Bước 3: Đi tới WAN> DDNS

Bước 4. Kích hoạt ứng dụng khách DDNS, sau đó bạn có thể chọn máy chủ ASUS DDNS [ WWW.ASUS.COM ] làm máy chủ, việc này hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra còn có các máy chủ DDNS khác để bạn lựa chọn.

Lưu ý (1): Danh sách máy chủ DDNS có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản chương trinhg cơ sở hoặc sự khác biệt về kiểu máy.

Lưu ý:(2) Nếu bộ định tuyến không dây đang sử dụng địa chỉ IP WAN riêng (192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16.x.x hoặc IP CGNAT, hãy tham khảo Câu hỏi thường gặp5), bộ định tuyến này có thể nằm trong mạng NAT nhiều lớp. Dịch vụ DDNS không thể hoạt động trong môi trường này.​

Bước 5: Sau đây là ví dụ về cách sử dụng ASUS DDNS. Trong Host Name, bạn có thể định cấu hình tên miền của riêng mình. Nếu tên miền đã được đăng ký, vui lòng đổi sang tên miền khác.

GHI CHÚ:

  • Tên máy chủ không thể chấp nhận tiền tố số và [ . ](chẳng hạn như [123abc]hoặc [ aaa.bbb ]).
  •  Nếu tên miền đã được bạn đăng ký nhưng bạn muốn sử dụng tên miền trước đó trên bộ định tuyến ASUS mới mà bạn vừa mua, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ ASUS. 
  • Không thể xóa DDNS nếu bộ định tuyến đã bật tính năng DDNS và đang được sử dụng. Trong thanh [tên máy chủ], bạn có thể thay đổi tên miền bằng cách nhấp vào [Apply] sau khi nhập tên. 
  • Sau khi hoàn tất cấu hình, hãy nhấp vào [Apply] để lưu.

 

Bước 6: Đăng ký thành công.

 

 

Kiểm tra [Network Map] >> [Internet status:] >> DDNS name

Lưu ý:  Sau khi nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản 3.0.0.4.386.46061 trở lên, bộ định tuyến hỗ trợ IPv6. Để được hướng dẫn về cách cập nhật chương trình cơ sở.

Vui lòng tham khảo bài viết hỗ trợ: [Bộ định tuyến không dây] Làm cách nào để cập nhật chương trình cơ sở của bộ định tuyến lên phiên bản mới nhất? (WebGUI) 

 

 

Nếu bạn muốn chuyển hoặc xóa tên máy chủ ASUS DDNS, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp 

[ASUS DDNS] Làm cách nào để xóa tên máy chủ ASUS DDNS đã đăng ký khỏi bộ định tuyến trước đây của tôi? 

[Wireless Router] Làm cách nào để chuyển ASUS DDNS sang thiết bị mới?

 

FAQ

1. Tôi muốn thay đổi địa chỉ IP của bộ định tuyến của mình trên dịch vụ asuscomm.com.

  • Tên DDNS được liên kết với địa chỉ MAC của bộ định tuyến ASUS.
  • Nếu bạn đã thay đổi ISP nhưng IP wan vẫn là IP công cộng, thì bạn vẫn có thể sử dụng cùng một tên DDNS.

 

2. Bộ định tuyến ASUS có hỗ trợ tùy chỉnh các dịch vụ DDNS khác không?

  • Không, Bộ định tuyến ASUS hiện chỉ hỗ trợ các dịch vụ DDNS được liệt kê trên trang DDNS. Danh sách máy chủ DDNS có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản chương  trình cơ sở hoặc sự khác biệt về kiểu máy.

 

3. Tại sao tôi không thể sử dụng DDNS để truy cập bộ định tuyến tại nhà của mình từ mạng bên ngoài?

  1. Đăng ký dịch vụ DDNS không thành công, vui lòng tham khảo FAQ 4.
  2. Kiểm tra xem URL và cổng có chính xác không. Để biết thêm cài đặt, vui lòng tham khảo Làm thế nào để kích hoạt Web Access của router không dây ASUS từ WAN? (ASUSWRT)

 

4. Đăng ký dịch vụ DDNS không thành công.

    (1) Tên miền "xxxxxxxx.asuscomm.com" đã được đăng ký.

        Vui lòng thử sử dụng một tên khác.

 

          

         

         

(2) Địa chỉ IP không hợp lệ

        Nếu bộ định tuyến không dây đang sử dụng địa chỉ IP WAN private (192.168.x.x, 10.x.x.x hoặc 172.16.x.x), bộ định tuyến này có thể nằm trong mạng NAT nhiều lớp. Dịch vụ DDNS không thể hoạt động trong môi trường này.​

         

         

         

 

5.Bộ định tuyến có thể sử dụng IP riêng để thiết lập chức năng kết nối từ xa không?

Xin lưu ý rằng nếu bộ định tuyến đang sử dụng địa chỉ IP WAN riêng (chẳng hạn như được kết nối phía sau bộ định tuyến/bộ chuyển mạch/modem khác có tính năng bộ định tuyến/WiFi tích hợp), có thể đặt bộ định tuyến trong mạng NAT nhiều lớp. Tính năng này sẽ không hoạt động bình thường trong môi trường như vậy. 

Phạm vi mạng IPv4 riêng: 

Lớp A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255 

Lớp B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255 

Lớp C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Phạm vi mạng IP CGNAT: 

Khối địa chỉ được phân bổ là 100.64.0.0/10, tức là địa chỉ IP từ 100.64.0.0 đến 100.127.255.255.

 

 

Làm thế nào để lấy (Tiện ích / Firmware)?

Bạn có thể tải xuống trình điều khiển, phần mềm, firmware và hướng dẫn sử dụng mới nhất trong Trung tâm Tải xuống ASUS.

Nếu bạn cần thêm thông tin về Trung tâm Tải xuống ASUS, vui lòng tham khảo liên kết này.