[Windows 11/10] Cách gỡ bỏ ứng dụng, gói cập nhật Windows, Driver

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

 

Nội dung:

 

Gỡ bỏ các ứng dụng

 1. Nhập và tìm kiếm [Apps & features] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Trong Ứng dụng và tính năng, bạn có thể sắp xếp ứng dụng theo Tên, Kích thước hoặc Ngày cài đặtlọc ứng dụng theo Tất cả các ổ đĩa hoặc một ổ đĩa cụ thể.
 3. Nếu không, bạn cũng có thể nhập tên ứng dụng (hoặc một từ khóa) mà bạn muốn gỡ cài đặt vào phần Tìm kiếm ứng dụng, và sau đó bạn sẽ nhận được kết quả tìm kiếm trong danh sách bên dưới.
 4. Chọn biểu tượng [More] bên cạnh ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt, sau đó nhấp vào [Gỡ cài đặt] ⑦.

Gỡ bỏ các gói cập nhật Windows

 1. Nhập và tìm kiếm [Control Panel] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]
 2. Chọn [Programs].
 3. Chọn [View installed updates].
 4. Chọn một bản cập nhật đã cài đặt Windows mà bạn muốn gỡ bỏ, sau đó nhấp vào [Uninstall].
 5. Xác nhận xem bạn có muốn gỡ cài đặt bản cập nhật này hay không, sau đó chọn [Yes] để gỡ cài đặt.

Trở về đầu

 

Gỡ bỏ Driver

 1. Nhập và tìm kiếm [Device Manager] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Bấm chuột phải vào thiết bị bạn muốn xóa trình điều khiển, rồi chọn [Uninstall device].
 3. Xác nhận xem bạn có muốn gỡ cài đặt trình điều khiển này hay không, sau đó chọn [Uninstall] để gỡ bỏ.

Trở về đầu

 

Hệ điều hành Windows 10

 

 

 

 

 

Gỡ bỏ các ứng dụng

 

 1. hập và tìm kiếm [Apps & features] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Trong Apps & features, bạn có thể sắp xếp ứng dụng theo Tên, Kích thước hoặc Ngày cài đặtlọc ứng dụng trên Tất cả các ổ đĩa hoặc một ổ đĩa cụ thể.
 3. Nếu không, bạn cũng có thể nhập tên ứng dụng (hoặc một từ khóa từ ứng dụng đó) mà bạn muốn gỡ cài đặt vào phần Tìm kiếm trong danh sách này, và sau đó bạn sẽ nhận được kết quả tìm kiếm trong danh sách bên dưới.
 4. Chọn ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt, sau đó nhấp vào [Uninstall].

Gỡ bỏ các gói cập nhật Windows

 1. Nhập và tìm kiếm [Control Panel] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Chọn [Programs].
 3. Chọn [View installed updates].
 4. Chọn một bản cập nhật đã cài đặt Windows mà bạn muốn gỡ bỏ, sau đó nhấp vào [Uninstall].
 5. Xác nhận xem bạn có muốn gỡ cài đặt bản cập nhật này hay không, sau đó chọn [Yes] để gỡ cài đặt.

Trở về đầu

 

Gỡ bỏ Driver

 1. Nhập và tìm kiếm [Device Manager] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Bấm chuột phải vào thiết bị bạn muốn xóa trình điều khiển, rồi chọn [Uninstall device].
 3. Xác nhận xem bạn có muốn gỡ cài đặt trình điều khiển này hay không, sau đó chọn [Uninstall] để gỡ bỏ.

Trở về đầu