[Windows 11/10] Kích hoạt, truy xuất và sửa đổi khóa sản phẩm của Windows

Việc kích hoạt Windows có thể được thực hiện bằng cách sử dụng giấy phép kỹ thuật số hoặc khóa sản phẩm gồm 25 ký tự. Trình tự khóa sản phẩm như sau:

Khóa sản phẩm: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

 

Nếu máy tính của bạn đi kèm với hệ thống Windows được cài đặt sẵn, ASUS đã nhúng giấy phép kỹ thuật số trong bo mạch chủ. Khi máy tính của bạn được kết nối với internet, Windows sẽ tự động kích hoạt. Điều này có nghĩa là khóa sản phẩm được nhúng trong máy tính của bạn và không được cung cấp riêng cho người dùng, giúp ngăn chặn việc sử dụng trái phép hoặc trộm cắp.

Nếu bạn đã mua phiên bản bán lẻ của Windows, bạn sẽ cần nhập khóa sản phẩm hoặc đăng nhập bằng tài khoản Microsoft được liên kết với cấp phép kỹ thuật số để kích hoạt Windows.

 

Ngoài ra, bạn có tùy chọn sửa đổi phiên bản Windows 11/10 bằng cách nhập khóa sản phẩm mới, chẳng hạn như nâng cấp từ phiên bản Home lên phiên bản Professional.

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

Hệ điều hành Windows 11

Nội dung

Kiểm tra tình trạng kích hoạt Windows

 1. Gõ và tìm [Activation settings]trong ô tìm kiếm Windows, sau đó nhấp [Open].
 2. Trạng thái kích hoạt Windows của bạn sẽ được liệt kê bên cạnh Activation.

Trở về đầu

 

Thay đổi khóa sản phẩm Windows

 1. Gõ và tìm  [Activation settings]① trong ô tìm kiếm Windows, sau đó nhấp [Open].
 2. Nhấp vào để mở rộng phần "Upgrade your edition of Windows", và sau đó nhấp chọn [Change] ở phần Change product key.
 3. Gõ mã sản phẩm với 25 ký tự , sau đó chọn [Next]⑤ để xác nhận và kích hoạt Windows.

Trở về đầu

Làm thế nào với trạng thái "Windows hasn't been activated" 

Máy tính xách tay với Windows bản quyền đi kèm, Windows đã được kích hoạt. Có một số trường hợp chưa được kích hoạt "Windows hasn't been activated" như sau: 

 • Sau khi sửa chữa máy tính, Windows chưa được kích hoạt
  Khi các linh kiện chính (CPU và bo mạch chủ) được thay thế, Windows sẽ tự nhận dạng nó như trạng thái không được kích hoạt "not activated".
  Đối với quá trình sửa chữa thông thường, các kỹ sư sẽ hỗ trợ khách hàng để kích hoạt Windows.
  Tuy nhiên, nếu máy tính xách tay được gửi đến sửa chữa mà không gửi kèm ổ đĩa cứng, tình trạng trên sẽ xảy ra. Hãy liên hệ với trung tâm bảo hành ASUS để được hỗ trợ.
 • Thay thế các linh kiện chính
  Tương tự như phần một, nếu khách hàng tự thay thế các thành phần linh kiện chính, tình trạng Windows không được kích hoạt cũng sẽ xảy ra "Windows hasn't been activated".
  Hãy thiết lập tất cả về mặc định hoặc liên hệ với trung tâm bảo hành ASUS.
 • System Change (bao gồm nâng cấp và hạ cấp)
  Sau khi phiên bản Windows mới ra mắt, có một kế hoạch Nâng cấp Windows ngắn hạn.
  Ví dụ: nâng cấp Windows 8 lên Windows 10. Nếu Windows chưa được kích hoạt "Windows hasn't been activated", vui lòng liên hệ Microsoft để tham khảo giải pháp.
 • Khách hàng mua Windows (bản bán lẻ)
  Nếu khách hàng tự mua Windows (phiên bản bán lẻ) và cài đặt nó trong sản phẩm ASUS và có thông báo Windows chưa được kích hoạt "Windows hasn't been activated", vui lòng liên hệ Microsoft để tham khảo giải pháp.

Trở về đầu

Hệ điều hành Windows 10

Nội dung:

 

Kiểm tra tình trạng kích hoạt Windows

 1. Gõ và tìm [Activation settings]trong ô tìm kiếm Windows, sau đó nhấp [Open].
 2. Bạn sẽ thấy tình trạng kích hoạt Windows trong Activation section.

 

Trở về đầu

 

Thay đổi khóa sản phẩm Windows

 1. Gõ và tìm [Activation settings]trong ô tìm kiếm Windows, sau đó nhấp [Open].
 2. Chọn [Change product key].
 3. Gõ mã sản phẩm với 25 ký tự, sau đó chọn [Next]để xác nhận và kích hoạt Windows.

 

Trở về đầu

    Làm thế nào với trạng thái "Windows hasn't been activated" 

Máy tính xách tay với Windows bản quyền đi kèm, Windows đã được kích hoạt. Có một số trường hợp chưa được kích hoạt "Windows hasn't been activated" như sau :

 • Sau khi sửa chữa máy tính, Windows chưa được kích hoạt:  
  Khi các linh kiện chính (CPU và bo mạch chủ) được thay thế, Windows sẽ tự nhận dạng nó như trạng thái không được kích hoạt "not activated".
  Đối với quá trình sửa chữa thông thường, các kỹ sư sẽ hỗ trợ khách hàng để kích hoạt Windows.
  Tuy nhiên, nếu máy tính xách tay được gửi đến sửa chữa mà không gửi kèm ổ đĩa cứng, tình trạng trên sẽ xảy ra. Hãy liên hệ với trung tâm bảo hành ASUS để được hỗ trợ.
 • Thay thế các linh kiện chính
  Tương tự như phần một, nếu khách hàng tự thay thế các thành phần linh kiện chính, tình trạng Windows không được kích hoạt cũng sẽ xảy ra "Windows hasn't been activated".
  Hãy thiết lập tất cả về mặc định hoặc liên hệ với trung tâm bảo hành ASUS.
 • System Change (bao gồm nâng cấp và hạ cấp)
  Sau khi phiên bản Windows mới ra mắt, có một kế hoạch Nâng cấp Windows ngắn hạn.
  Ví dụ: nâng cấp Windows 8 lên Windows 10. Nếu Windows chưa được kích hoạt "Windows hasn't been activated", vui lòng liên hệ Microsoft để tham khảo giải pháp.
 • Khách hàng mua Windows (bản bán lẻ)
  Nếu khách hàng tự mua Windows (phiên bản bán lẻ) và cài đặt nó trong sản phẩm ASUS và có thông báo Windows chưa được kích hoạt "Windows hasn't been activated", vui lòng liên hệ Microsoft để tham khảo giải pháp.

Trở về đầu