FAQ

[Windows 10] Làm thế nào để thay đổi tốc độ con trỏ chuột của bạn

[Windows 11/10] Cách điều chỉnh tốc độ con trỏ chuột/bàn di chuột
 

Bài viết này cung cấp hướng dẫn điều chỉnh tốc độ con trỏ cho chuột hoặc bàn di chuột trong hệ điều hành Windows 11/10.

 

Hệ Điều hành Windows 11

 

Adjust Mouse Cursor Speed
 1. Nhập và tìm kiếm [[Mouse settings] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open]②. 
 2. Trong trường Mouse pointer speed , kéo thanh trượt sang trái hoặc phải để điều chỉnh tốc độ con trỏ chuột③   

 

Adjust Touchpad Cursor Speed
 1. Nhập và tìm kiếm [[Touchpad settings] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open]②
 2. Trong trường Cursor speed , kéo thanh trượt sang trái hoặc phải để điều chỉnh tốc độ con trỏ chuột③.  

 

Hệ Điều hành Windows 10

 

Adjust Mouse Cursor Speed
 1. Nhập và tìm kiếm [[Mouse settings] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open]②. 
 2. Trong trường Cursor speed , kéo thanh trượt sang trái hoặc phải để điều chỉnh tốc độ con trỏ chuột③.
 3. Nếu không có tùy chọn Cursor speed trong cài đặt chuột thì có thể do phiên bản Windows khác nhau. Nhấp vào [Additional mouse options]④.
 4. Chọn [Pointer Options]⑤, kéo thanh trượt sang trái hoặc phải trong trường Select a pointer speed để điều chỉnh tốc độ con trỏ chuột⑥, 

 

Adjust Touchpad Cursor Speed
 1. Nhập và tìm kiếm [[Touchpad settings] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open]②.
 2. Trong trường Thay đổi tốc độ con trỏ, kéo thanh trượt sang trái hoặc phải để điều chỉnh tốc độ con trỏ trên bàn di chuột③.

 

Liên hệ Bộ phận Hỗ trợ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu thông tin trên không thể giải quyết vấn đề của bạn
 • Thông tin bên trên có thể được trích dẫn một phần hoặc toàn bộ từ các trang web hoặc nguồn bên ngoài. Vui lòng tham khảo thông tin dựa trên nguồn mà chúng tôi đã lưu ý. Vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc hỏi nguồn nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào và lưu ý rằng ASUS không liên quan và không chịu trách nhiệm về nội dung / dịch vụ
 • Thông ti