Làm thế nào để sử dụng Windows Update trong hệ điều hành ?

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để thực hiện cập nhật Windows:

 1. Nhập và tìm kiếm [Windows Update settings] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]. 

 2. Nhấp [Check for updates].
 3. Nếu có bản cập nhật tính năng cho máy tính của bạn, bản cập nhật đó sẽ xuất hiện riêng trên trang Windows Update và bắt đầu tải xuống và cài đặt. Một số bản cập nhật có thể cần phải được chính bạn nhấp vào “Install now”
 4. Một số bản cập nhật có thể yêu cầu khởi động lại máy tính của bạn, vì vậy bạn có thể chọn [Restart now]. Ngược lại, nếu bạn chưa muốn khởi động lại máy tính, bạn có thể chọn Schedule the restart  để thiết lập lịch khởi động lại.
  Lưu ý: Trước khi khởi động lại máy tính, vui lòng lưu công việc hiện tại của bạn.
 5. Sau khi hoàn thành và hoàn tất các thủ tục cập nhật, bạn có thể chọn Update history để xem thông tin của dữ liệu cập nhật lần trước.

 

Cập nhật BIOS thông qua Windows update:

Các phiên bản Windows trước đó như Windows 8.1 sẽ không thể tự động cập nhật bios, vì vậy điều này sẽ chỉ thực hiện được đối với các máy tính ASUS được cài đặt sẵn Windows 10/11.

 1. Khi bản cập nhật BIOS đã được tải xuống và sẵn sàng được cài đặt, Windows có thể bật lên một thông báo như hình ảnh bên dưới cho biết hệ thống cần được khởi động lại trước khi cập nhật BIOS.

  Hoặc, bạn có thể thấy một thông báo tương tự dưới Device manager > Firmware > System firmware > Properties .
 2. Lưu công việc hiện tại của bạn và sau đó khởi động lại máy tính. Màn hình BIOS sẽ xuất hiện như bên dưới. (Màn hình BIOS sẽ khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy.)
  Đảm bảo rằng bộ sạc AC vẫn được cắm vào, cho phép hệ thống có đủ thời gian để flash bios và không tắt nguồn thiết bị trong khi flash bios, nếu không hệ thống có thể không hoạt động nữa và sẽ cần được gửi đến để sửa chữa nếu quá trình flash Bios bị gián đoạn!
  Trong quá trình cập nhật BIOS, một thanh tiến trình trên màn hình sẽ di chuyển từ trái sang phải, quá trình này sẽ tự động tiến hành mà không cần bất kỳ sự tham gia nào của người dùng.
 3. Sau khi máy tính vào Windows, có nghĩa là BIOS đã được cập nhật thành công. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách kiểm tra phiên bản BIOS để kiểm tra xem BIOS có được cập nhật thành công hay không.

Nó có thể không phải lúc nào cũng hoạt động, nhưng nếu vì lý do nào đó mà quá trình cập nhật BIOS bị gián đoạn trong quá trình flash, hãy đảm bảo rằng bộ sạc AC đã được cắm và thử bật nguồn lại thiết bị để kiểm tra xem hệ thống có tự động tiếp tục flash BIOS hay không. Nếu không, hệ thống cần được gửi đến để sửa chữa nếu flash BIOS bị lỗi và không có gì xuất hiện trên màn hình.

 

 

Hệ điều hành Windows 10

Để tiếp tục cập nhật Windows Update trong hệ điều hành , vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây :

 1. Nhập và tìm kiếm [Windows Update settings] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]
 2. Nhấp [Check for updates].
 3. Nếu có bản cập nhật tính năng cho máy tính của bạn, bản cập nhật đó sẽ xuất hiện riêng trên trang Windows Update và bắt đầu tải xuống và cài đặt. Một số bản cập nhật có thể cần phải được chính bạn nhấp vào “Install now”.
 4. Một số bản cập nhật có thể yêu cầu khởi động lại máy tính của bạn, vì vậy bạn có thể chọn [Restart now]. Ngược lại, nếu bạn chưa muốn khởi động lại máy tính, bạn có thể chọn Schedule the restart  để thiết lập lịch khởi động lại.
  Lưu ý: Trước khi khởi động lại máy tính, vui lòng lưu công việc hiện tại của bạn.
 5. Sau khi hoàn thành và hoàn tất các thủ tục cập nhật, bạn có thể chọn View update history để xem thông tin dữ liệu cập nhật trước đó.

Thông qua Windows cập nhật BIOS  :

Các phiên bản Windows trước đó như Windows 8.1 sẽ không thể tự động cập nhật bios, vì vậy điều này sẽ chỉ xảy ra đối với các máy tính ASUS được cài đặt sẵn Windows 10/11.

 1. Khi bản cập nhật BIOS đã được tải xuống và sẵn sàng được cài đặt, Windows có thể bật lên một thông báo như hình ảnh bên dưới cho biết hệ thống cần được khởi động lại trước khi cập nhật BIOS.

  Hoặc bạn có thể thấy thông báo tương tự ở Device manager > Firmware > System firmware > Properties.
 2. Lưu công việc hiện tại của bạn và sau đó khởi động lại máy tính. Màn hình flash BIOS sẽ xuất hiện như bên dưới. (Màn hình flash BIOS sẽ khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy.)
   Đảm bảo rằng bộ sạc nguồn AC vẫn được cắm vào, cho phép hệ thống có đủ thời gian để flash bios và không tắt nguồn thiết bị trong khi flash bios, nếu không hệ thống có thể không hoạt động nữa và sẽ cần được gửi đến để sửa chữa nếu quá trình flash bios bị gián đoạn!
  Trong quá trình cập nhật BIOS, một thanh tiến trình trên màn hình sẽ di chuyển từ trái sang phải, quá trình này sẽ tự động tiến hành mà không cần bất kỳ sự tham gia nào của người dùng.
 3. Sau khi máy tính vào Windows, có nghĩa là BIOS đã được cập nhật thành công. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách kiểm tra phiên bản BIOS để kiểm tra xem BIOS có được cập nhật thành công hay không.

Nó có thể không phải lúc nào cũng hoạt động, nhưng nếu vì lý do nào đó mà quá trình cập nhật BIOS bị gián đoạn trong quá trình flash, hãy đảm bảo rằng bộ chuyển đổi AC đã được cắm và thử bật nguồn lại thiết bị để kiểm tra xem hệ thống có tự động tiếp tục flash BIOS hay không. Nếu không, hệ thống sẽ cần được gửi đến để sửa chữa nếu quá trình flash BIOS bị lỗi và không có gì xuất hiện trên màn hình.