[Wireless] Làm cách nào để bật Roaming Assistant trên Bộ định tuyến ASUS?

Tính năng Roaming Assistant :

Trong các cấu hình mạng liên quan đến nhiều Điểm truy cập (AP) hoặc bộ lặp không dây, khách hàng có thiết bị không dây đôi khi không thể tự động kết nối với AP khả dụng tốt nhất vì thiết bị của họ vẫn đang kết nối với bộ định tuyến không dây chính. Bật tính năng Roaming Assistant để thiết bị của khách hàng sẽ tự động ngắt kết nối khỏi bộ định tuyến không dây chính nếu cường độ tín hiệu nằm dưới ngưỡng cụ thể và thiết bị sẽ kết nối với tín hiệu mạnh hơn.

 

Bước 1. Kết nối thiết bị của bạn (máy tính, điện thoại) với bộ định tuyến qua kết nối có dây hoặc WiFi và nhập LAN IP của bộ định tuyến hoặc URL của bộ định tuyến https://www.asusrouter.com vào WEB GUI.           

          Vui lòng tham khảo Cách vào trang cài đặt bộ định tuyến (GUI Web)? để tìm hiểu thêm.

Bước 2. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bộ định tuyến để đăng nhập.    

   Lưu ý: Nếu bạn quên tên người dùng và/hoặc mật khẩu, vui lòng khôi phục bộ định tuyến về trạng thái mặc định ban đầu và thiết lập.

               Vui lòng tham khảo [Bộ định tuyến không dây] Làm cách nào để đặt lại bộ định tuyến về cài đặt mặc định ban đầu? để biết cách khôi phục bộ định tuyến về trạng thái mặc định.

 

Bước 3. Từ Advanced Settings, đi đến [Wireless] > Tab [Professional] > Chọn Bandenable Roaming Assistant.

 

Bước 4. Sau khi bật Roaming Assistant, bạn có thể thiết lập giá trị cho "Disconnect clients with RSSI lower than -70 (default value) dBm", bạn cũng có thể tự sửa đổi giá trị này. Sau đó nhấp vào Apply để lưu cài đặt.

 

Bước 5. Sau đó nhấp vào Apply để lưu cài đặt.

 

 

Câu hỏi thường gặp 

1. Làm thế nào để xác định cường độ tín hiệu kết nối hiện tại dựa trên giá trị dBm? 

   Cường độ tín hiệu (tốt): -20dBm đến -70dBm 

   Cường độ tín hiệu (trung bình): -71dBm đến -80dBm 

   Cường độ tín hiệu (yếu): -81dBm trở lên 

   Cường độ tín hiệu hiện tại có thể được xác định dựa trên giá trị dBm. 

Nếu cường độ tín hiệu yếu, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp này: [Bộ định tuyến không dây] Cách cải thiện kết nối Wi-Fi

 

 

 

 

 

Làm cách nào để có được (Tiện ích / Chương trình cơ sở)?

Bạn có thể tải xuống các trình điều khiển, phần mềm, chương trình cơ sở và hướng dẫn sử dụng mới nhất trong Trung tâm tải xuống của ASUS.

Nếu bạn cần thêm thông tin về Trung tâm tải xuống của ASUS, vui lòng tham khảo liên kết này.